อริยสงฆ์ (หลวงปู่แหวน)

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโต เป็นพระอริยสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมแห่งสยามประเทศ สั่งสอนธรรมะตามโอวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

Tags : ชีวประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ อริยสงฆ์ หนังสือธรรมะ ศาสนาพุทธ หนังสือชุด ชีวิต การงาน และหลักธรรมของพระธรรมาจารย์

จำนวน :

1

135.00 บาท

128.25 บาท

"คุณประหยัดไป 6.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : อริยสงฆ์ (หลวงปู่แหวน)


รายละเอียด : อริยสงฆ์ (หลวงปู่แหวน)

อริยสงฆ์ (หลวงปู่แหวน)

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโต เป็นพระอริยสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมแห่งสยามประเทศ สั่งสอนธรรมะตามโอวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า มีปฎิปทาน้อมนำไปเพื่อการบริสุทธิ์ ทรงคุณประดุจเนื้อนาบุญอันอุดมของผู้ศรัทธาเสื่อมใส มั่นคงในสมณวัตร ไม่ท้อถอยควรแก่การเคารพสักการะอย่างมั่นคง

คุณธรรมความดีงามจึงเป็นประดุจอนุเสาวรีย์แห่งความดีปรากฏอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ

ทั้งๆที่ท่านเป็นเพียงพระธรรมดาๆ ไม่มีสมณศักดิ์ใดๆ แต่ท่านกลับได้รับการเคารพรักนับถือ สักการบูชาจากประชาชนชาวไทยในประเทศและต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ชาวบ้านทั่วๆไปที่เคารพนับถือท่าน แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เจ้าฟ้าชาย เจ้าฟ้าหญิง ก็ทรงเคารพนับถือท่านเช่นกัน นี่เพราะอะไร   ก็เพราะท่านเป็นพระดีนั่นเอง

พระดีที่ว่านี้คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโต

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโต พระเถระแห่งภาคเหนือท่านเป็นพระดีอีกรูปหนึ่งของภาคเหนือ ท่านเป็นพระที่เรียบง่าย ไม่เรื่องมาก มีความสันโดษในปัจจัย ๔ ชอบวิเวก หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด

หลวงปู่ชอบอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร เพราะป่าให้ความสงบ พระภิกษุจำนวนมากได้พบสัจะรรมเมื่อตอนบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า


สารบัญ : อริยสงฆ์ (หลวงปู่แหวน)

  • พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
  • สามเณรมองเห็นความจริง
  • แสวงหาอาจารย์
  • ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  • ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ขับเคี่ยวกรรมฐาน
  • วิธีแก้ปัญหาขณะปฏิบัติธรรม
  • แปรญัตติสังกัดในฝ่ายพระธรรมยุต
  • พบอาจารย์มั่น ได้วิธีฟาดฟันกามตัณหา
  • จาริกเที่ยวไปในภาคเหนือ เหลือกำลังที่จะสู้ฝน
  • นิมิตเห็นโยมบิดามารดา อยู่ในสุคติภูมิ
  • ยอดขุนพล
  • จำพรรษาอยู่ในนา
  • ไปอยู่ดอยแม่ปั๋ง
  • ตายอย่างอมตะ


รีวิวโดยนักเขียน : อริยสงฆ์ (หลวงปู่แหวน)

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโต เป็นพระอริยสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมแห่งสยามประเทศ สั่งสอนธรรมะตามโอวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า มีปฎิปทาน้อมนำไปเพื่อการบริสุทธิ์ ทรงคุณประดุจเนื้อนาบุญอันอุดมของผู้ศรัทธาเสื่อมใส มั่นคงในสมณวัตร ไม่ท้อถอยควรแก่การเคารพสักการะอย่างมั่นคง

คุณธรรมความดีงามจึงเป็นประดุจอนุเสาวรีย์แห่งความดีปรากฏอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ

 

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว