คณะสงฆ์สร้างชาติสมัยรัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีบทบาทในการปฏิรูปพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรมคำสอน การศึกษา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๕-๖ บทบาทดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับพระมหากษัตริย์ และเจ้านายหลายพระองค์ในการสร้างอุดมการณ์แห่งรัฐสยาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนความคิดเกี่ยวกับเรื่อง "ความเป็นไทย" และ "ชาติไทย" โดยมีพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่พระองค์ทรงวางไว้เป็นผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์ดังกล่าวไปสู่ราษฎรทั่วประเทศ...
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณะสงฆ์สร้างชาติสมัยรัชกาลที่ ๕


รายละเอียด : คณะสงฆ์สร้างชาติสมัยรัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีบทบาทในการปฏิรูปพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรมคำสอน การศึกษา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๕-๖ บทบาทดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับพระมหากษัตริย์ และเจ้านายหลายพระองค์ในการสร้างอุดมการณ์แห่งรัฐสยาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนความคิดเกี่ยวกับเรื่อง "ความเป็นไทย" และ "ชาติไทย" โดยมีพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่พระองค์ทรงวางไว้เป็นผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์ดังกล่าวไปสู่ราษฎรทั่วประเทศ...

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว