BRAND SIGNATURE คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก

ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ เป็นเรื่องที่นักธุรกิจและนักการตลาดให้ความสนใจ แม้วันนี้ แบรนด์จะเป็นคำที่นิยมในแวดวงธุรกิจ แต่ก็ยังเป็นข้อกังขาของผู้ประกอบการที่สนใจที่จะสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง พร้อมกับการตั้งคำถามในใจว่า จะเริ่มต้นอย่างไร หรือกระบวนการสร้างแบรนด์จะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องลงทุนขนาดไหน จึงสามารถสร้างแบรนด์ได้สำเร็จ

'BRAND SIGNATURE คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก' เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ถูกสร้างสรรค์ภายใต้กรอบความคิดที่ต้องการทำให้เป็นเครื่องมือหรืออาวุธที่เรียกว่า "คัมภีร์" สำหรับการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในประเทศ และส่งออก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ พร้อมกับมุมมองของนักสร้างแบรนด์ที่เป็นมืออาชีพ และกรณีศึกษาของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยกลวิธีต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในแง่ของความคิด ประสบการณ์ และสถานการณ์ อาทิ Greyhound, HARNN & THANN, PASAYA, Propaganda ฯลฯ ติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : BRAND SIGNATURE คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก


รายละเอียด : BRAND SIGNATURE คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก

ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ เป็นเรื่องที่นักธุรกิจและนักการตลาดให้ความสนใจ แม้วันนี้ แบรนด์จะเป็นคำที่นิยมในแวดวงธุรกิจ แต่ก็ยังเป็นข้อกังขาของผู้ประกอบการที่สนใจที่จะสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง พร้อมกับการตั้งคำถามในใจว่า จะเริ่มต้นอย่างไร หรือกระบวนการสร้างแบรนด์จะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องลงทุนขนาดไหน จึงสามารถสร้างแบรนด์ได้สำเร็จ

'BRAND SIGNATURE คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก' เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ถูกสร้างสรรค์ภายใต้กรอบความคิดที่ต้องการทำให้เป็นเครื่องมือหรืออาวุธที่เรียกว่า "คัมภีร์" สำหรับการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในประเทศ และส่งออก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ พร้อมกับมุมมองของนักสร้างแบรนด์ที่เป็นมืออาชีพ และกรณีศึกษาของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยกลวิธีต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในแง่ของความคิด ประสบการณ์ และสถานการณ์ อาทิ Greyhound, HARNN & THANN, PASAYA, Propaganda ฯลฯ ติดตามกันได้ในเล่มเลยค่ะ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว