เครื่องกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine 2

หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและหนึ่งเฟสแบบต่างๆ และวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เครื่องกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine 2

เครื่องกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine 2

เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชาสมถรรนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลดโวลเตจเรกูเรชัน และการหาค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์ซิงโครนัส วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การปรับแต่งค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและหนึ่งเฟสแบบต่างๆ และวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์


คำนำ : เครื่องกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine 2

ศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด โวสต์เตจเรกกูเรชันและการหาค่าโครนัสอิมพีแดนซ์ การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์ซิงโครนัส วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การปรับแต่งค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและหนึ่งเฟสแบบต่างๆ วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์


สารบัญ : เครื่องกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine 2

  • บทที่ 1 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
  • บทที่ 2 : ซิงโครนัสมอเตอร์
  • บทที่ 3 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
  • บทที่ 4 : เซอร์เคิลไดอะแกรมและการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวนำ
  • บทที่ 5 : มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว


ข้อมูลเพิ่มเติม : เครื่องกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกลไฟฟ้า 2 Electrical Machine 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว