เขียน อย่างมืออาชีพ

หลายคนพบว่า การเขียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง เพราะในการเขียนเรื่องใดๆ ก็ตาม จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือ การสื่อสารสิ่งที่เราต้องสื่อด้วยภาษาเขียน ซึ่งก็แน่นอนที่ย่อมต้องยากกว่าการพูด นอกจากนั้นยังจะต้องโน้มน้าวจูงใจผู้อ่าน ให้ดำเนินการหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ การเขียนจดหมายเสนอขาย เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้า การเขียนคู่มือ/คำสั่งให้คนปฏิบัติตาม ฯลฯ การเขียน เป็นการแสดงออกรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความคิดและจินตนาการ เพื่อบอกสารบางอย่างให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งไม่สามารถบอกได้ด้วยวาจาเนื่องจากเหตุผลบางประการเช่น เมื่อต้องการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับผู้ที่มีระดับสูงกว่าเรา เมื่อต้องการบันทึกสารนั้นไว้เป็นหลักฐานที่แน่นอนชัดเจน เมื่อต้องการให้ผู้รับสารสามารถกำหนดเวลาในการรับสารได้ตามใจชอบ เป็นต้น
จำนวน :

1

รายละเอียด

หลายคนพบว่า การเขียนนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง เพราะในการเขียนเรื่องใดๆ ก็ตาม จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือ การสื่อสารสิ่งที่เราต้องสื่อด้วยภาษาเขียน ซึ่งก็แน่นอนที่ย่อมต้องยากกว่าการพูด นอกจากนั้นยังจะต้องโน้มน้าวจูงใจผู้อ่าน ให้ดำเนินการหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ การเขียนจดหมายเสนอขาย เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้า การเขียนคู่มือ/คำสั่งให้คนปฏิบัติตาม ฯลฯ การเขียน เป็นการแสดงออกรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความคิดและจินตนาการ เพื่อบอกสารบางอย่างให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งไม่สามารถบอกได้ด้วยวาจาเนื่องจากเหตุผลบางประการเช่น เมื่อต้องการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับผู้ที่มีระดับสูงกว่าเรา เมื่อต้องการบันทึกสารนั้นไว้เป็นหลักฐานที่แน่นอนชัดเจน เมื่อต้องการให้ผู้รับสารสามารถกำหนดเวลาในการรับสารได้ตามใจชอบ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว