เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

91.00 บาท

86.45 บาท

"คุณประหยัดไป 4.55 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

ในงานช่างอุตสาหกรรม “แบบสั่งงาน (Working Drawing)” ถือเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อความหมายถึงรายละเอียดของชิ้นงานที่จะสร้างหรือต้องการผลิต ภาพหรือรูปร่างที่เรียกว่าแบบงานนั้น เขียนขึ้นโดยใช้เส้นชนิดต่างๆ สัญลักษณ์และเครื่องหมายเฉพาะอื่นๆ เมื่อประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปทรง สามารถใช้สื่อความหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นรูปร่าง ขนาด ลักษณะของผิวงาน ชนิดของวัสดุ ตลอดจนเข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการสร้างหรือการผลิตได้ ดังนั้นงานอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยการออกแบบและเขียนแบบขึ้นมาก่อนที่จะผลิตเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์

หนังสือเรียนเล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1001 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 9 บท ประกอบด้วย หลักการเขียนแบบ เทคนิค และเครื่องมือ-อุปกรณ์เขียนแบบ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การกําหนดขนาดของมิติ การเขียนแบบภาพสามมิติ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนภาพสเกตช์ และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม


คำนำ : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

หนังสือเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1001 เล่มนี้ เขียนขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย หลักการเขียนแบบเทคนิค และเครื่องมือ-อุปกรณ์เขียนแบบ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การสร้างรูปเรขาคณิต การกําหนดขนาดของมิติ การเขียนแบบภาพสามมิติ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนภาพสเกตช์ และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผู้เขียนได้จัดทําแบบทดสอบท้ายบท ใบงานและใบประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

อำนาจ ทองแสน


สารบัญ : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

  • บทที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิคและเครื่องมือ-อุปกรณ์เขียนแบบ
  • บทที่ 2 มาตรฐานในงานเขียนแบบ
  • บทที่ 3 การสร้างรูปเรขาคณิต
  • บทที่ 4 การกำหนดขนาดของมิติ
  • บทที่ 5 การเขียนแบบภาพสามมิติ
  • บทที่ 6 การเขียนแบบภาพฉาย
  • บทที่ 7 การเขียนแบบภาพตัด
  • บทที่ 8 การเขียนภาพสเกตช์
  • บทที่ 9 สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว