พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑

ถือเป็นหนังสือสําคัญของชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น และความเป็นมาของการรวมชาติที่คงอยู่จนถึงกาลปัจจุบัน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

210.00 บาท

199.50 บาท

"คุณประหยัดไป 10.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑

หนังสือ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ถือเป็นหนังสือสําคัญของชาติ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น รู้ถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษและความเป็นมาของการรวมชาติที่คงอยู่จนถึงกาลปัจจุบัน เป็นแหล่งความรู้ที่มิอาจประเมินค่าได้ และเพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสมบัติของชาติ สํานักพิมพ์ไทยควอลิตี้ฯ จึงได้นํามาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบปก ให้มีความสวยงามทันสมัยและน่าอ่านยิ่งขึ้น และได้มีการแก้ไขคําผิดที่อาจเกิดขึ้นได้จากรูปแบบการพิมพ์ในสมัยนั้น แต่ยังคงไว้ซึ่งภาษาเขียนการสะกดแบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่าน

นิติ ตรีเกษม บรรณาธิการ


คำนำ : พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑

ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องหมายเชิดชูชาติ เป็นสิ่งที่จะประกาศให้ชาวโลกยกย่องสรรเสริญและยอมรับนับถือความเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่ มีวัฒนธรรมอันไพบูลย์งอกงามมาแต่บรรพกาล ดังนั้นทุกชาติจึงบันทึกเหตุการณ์สําคัญของบ้านเมืองไว้เป็นหลักฐาน เพราะถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงส่งของชาติ

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) ได้วิริยะอุตสาหะเรียบเรียงพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๒ หลังจากเหตุการณ์ล่วงมาถึง ๒ แผ่นดิน โดยรวบรวมจากเอกสาร บ้านเมืองที่เก็บรักษาไว้ตามที่ต่างๆ หลายแหล่ง และจากข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งสูงในแผ่นดิน ดังได้กล่าวไว้ในบานแผนกแล้ว นับว่าประสบความลําบากมิใช่น้อยกว่าจะสําเร็จบริบูรณ์ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาในยุคปัจจุบันจะได้สดุดีรำลึกถึงคุณงามความดีและความสามารถให้ปรากฏ ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นําพระราชพงศาวดารฉบับนี้มาตรวจสอบชําระและอธิบายเพิ่มเติมให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น และมีพระบรมราชโองการโปรดให้พิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือสําคัญของบ้านเมือง เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๔

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ กรมศิลปากรได้พิจารณาเชิงอรรถเพิ่มเติมไว้เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อสถานที่ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย นอกจากนั้น ได้นําหมายรับสั่งรัชกาลที่ ๑ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มาร่วมพิมพ์ไว้เป็นภาคผนวกด้วย หวังว่าผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง

อธิบดีกรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์


สารบัญ : พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑

  • พ.ศ. ๒๓๒๕
  • พ.ศ. ๒๓๒๖
  • พ.ศ. ๒๓๒๗
  • พ.ศ. ๒๓๒๘
  • พ.ศ. ๒๓๒๙
  • พ.ศ. ๒๓๓๐
  • พ.ศ. ๒๓๓๑
  • พ.ศ. ๒๓๓๒


ข้อมูลเพิ่มเติม : พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว