คณิตศาสตร์เครื่องกล

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

95.00 บาท

90.25 บาท

"คุณประหยัดไป 4.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คณิตศาสตร์เครื่องกล

คณิตศาสตร์เครื่องกล

หนังสือวิชา คณิตศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 20110-2011 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งกําหนดให้รักษาเกี่ยวกับการคํานวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกําลังด้วยสายพานและเฟือง อัตราเรียว ระบบเกลียว

ในหนังสือ คณิตศาสตร์เครื่องกล เล่มนี้ ได้เรียบเรียงมีเนื้อหาตรงและครบถ้วนตรงกับคําอธิบายรายวิชา รวม 10 บท ได้แก่ บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material) บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Material) บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material) บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Materials) บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ บทที่ 6 ค่าพิกัดความเผื่อ บทที่ 7 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed and Cutting Speed) บทที่ 8 ระบบส่งกำลังทางกล (Machine Transmission System) บทที่ 9 อัตราเรียว (Taper Ratio) บทที่ 10 ระบบเกลียว (Thread System)

บุญธรรม ภัทราจารุกุล


สารบัญ : คณิตศาสตร์เครื่องกล

  • บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material)
  • บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Material)
  • บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material)
  • บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Materials)
  • บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (Trigonometric Ratio)
  • บทที่ 6 ค่าพิกัดความเผื่อ (Tolerance)
  • บทที่ 7 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed and Cutting Speed)
  • บทที่ 8 อัตราทดของระบบส่งกำลัง (Ratio of Transmission System)

เนื้อหาปกหลัง : คณิตศาสตร์เครื่องกล

หนังสือ คณิตศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 20110-2011 เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก พิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง เวลางานกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน อัตราเรียว เกลียว ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เหมาะสําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์เครื่องกล กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตศาสตร์เครื่องกล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิตศาสตร์เครื่องกล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว