เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 3 นี้มี 15 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

85.00 บาท

80.75 บาท

"คุณประหยัดไป 4.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ


สารบัญ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

  • บทที่ 1 โรงเรียนสอนภาษาจีน
  • บทที่ 2 ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน
  • บทที่ 3 ต้าหลงมาสายแล้ว
  • บทที่ 4 ในห้องเรียน
  • บทที่ 5 บททบทวน
  • บทที่ 6 นี่คือสีอะไร
  • บทที่ 7 ฉันชอบสีชมพู
  • บทที่ 8 ฉันสวมกระโปรงสีแดง


รีวิวโดยนักเขียน : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือ “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทําขึ้นตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้นักเรียนชาวไทยโดยเพาะ หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู การ์ตต่างๆ และซีดีเสียง ซึ่งจะต้องนํามาใช้ควบคู่กัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนมากที่สุด เนื้อหาในแบบฝึกหัดเล่ม 3 นี้ประกอบด้วยคำศัพท์ทั่วไป ได้แก่ คําศัพท์ที่ใช้ภายในห้องเรียน สีสัน เครื่องแต่งกาย อาหาร และเครื่องดื่ม โดยบทที่ 5 บทที่ 10 และบทที่ 15 เป็นบททบทวน

หนังสือแบบฝึกหัดนี้สัมพันธ์กับตัวอักษรและคําศัพท์ในหนังสือแบนเรียนเล่ม 3 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและจําตัวอักษรและคําศัพท์ นอกจากนี้การฝึกเขียนประโยคและฝึกสนทนาด้วยรูปประโยคที่ให้ ยังจะช่วยนักเรียนในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน รูปแบบและเนื้อหาของหนังสือแบบฝึกหัดนี้มีความหลากหลายและสามารถนําไปใช้ได้จริง หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 3 นี้มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฟังซึ่งจะต้องใช้ควบคู่ไปกับซีดีเสียงของหนังสือชุดนี้ ผู้สอนควรชี้แนะการทําแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนร่วมกับสถานการณ์การสอนจริง อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแบบฝึกหัดตามความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กัวเซ่าเหมยรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 3 นี้มี 15 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา โดยในแต่ละบทผู้เรียนสามารถฝึกฝนและทบทวนทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูดได้ด้วยความเพลิดเพลิน หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น วงกลมคำตอบที่ถูกต้องซึ่งจะต้องประกอบกับการฟังซีดีเสียง การฝึกโยงเส้นจับคู่อักษรจีน การเติมคำโดยดูจากภาพและการเขียนอักษรจีน เป็นต้น

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 3 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว