ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.๕

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรอ่านควรรู้ควรจำ ถ้าลองปฏิบัติด้วยตามข้อความที่กล่าวนี้แล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ปลดทุกข์ได้แท้จริง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.๕


รายละเอียด : ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.๕

ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.๕

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรอ่าน ควรรู้ ควรจำ ถ้าแม้จะลองปฏิบัติด้วยตามข้อความที่กล่าวนี้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ปลดทุกข์ได้แท้จริง ดังผู้ที่ไปสู่ปรโลกได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนใกล้เวลาจะถึงแก่กรรม โดยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้นำหนังสืออย่างนี้มาพิมพ์แจก เพื่อให้เป็นที่พอใจและถูกใจของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประการหนึ่ง ทั้งอีกประการหนึ่งเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกส่วนธรรมทาน ขอส่วนอานิสงส์นี้แลกุศลอื่นๆ ซึ่งได้บำเพ็ญในคราวนี้ จงเป็นผลอันเจริญสุขแด่ท่านผู้ไปสู่ปรโลก ตามสมควรแก่คตินั้นๆ เทอญ

พระสิทธิพยากรณ์

 

หนังสือหกเล่ม สมัย ร.๕ คำถาม คำตอบ ศีลสมาธิปัญญา, บทสวด, หัดใจ, หัดจิตร, หัดคิด, หัดรู้


สารบัญ : ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.๕

  • คำถามคำตอบ ศีล สมาธิ ปัญญา
  • หนังสือบทสวด
  • หนังสือหัดใจ
  • หนังสือหัดจิตร
  • หนังสือหัดคิด
  • หนังสือหัดรู้

เนื้อหาปกหลัง : ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.๕

เราคนไทยได้เกิด   ในสยาม ประเทศเอย
ถือพุทธศาสน์งาม   เหมาะแล้ว
สืบวงศ์ตระกูลตาม  ถือต่อ กันมา
บุญนักเกิดพบแก้ว  เก็บไว้เหนือเศียร

คำสอนพระพุทธ์ล้วน  แก่นสาร
ใครไม่อาจต้านธาร    ต่อสู้
เปนคำที่หลักฐาน      จริงมั่น คงนอ
กำจัดทุกข์ของผู้       เชื่อแล้วทำตาม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว