เก่งคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1

ติวเนื้อหา + แบบฝึกหัด + แบบทดสอบทุกบท พร้อมสูตรลัดในเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

139.00 บาท

132.05 บาท

"คุณประหยัดไป 6.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1


รายละเอียด : เก่งคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1

เก่งคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1

"เก่งคณิตศาสตร์ พิชิตเกรด 4” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) คู่มือสรุปเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (Test) ท้ายบท สําหรับเพิ่มพูนความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ทุกบทเรียนในหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เรียงลําดับของเนื้อหาให้ตรงตามหนังสือแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) โดยสรุป Note… ในแต่ละหัวข้อ เพื่อสอนอย่างเป็น Step by Step จากง่ายไปยาก และการฝึกทําแบบฝึกหัด (Practice) ในแต่ละหัวข้อซึ่งเสมือนเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินความเข้าใจภายหลังจากอ่าน Note แล้ว รวมถึงการทําแบบสอบ (Test) ในตอนท้ายของแต่ละบทเรียน เพื่อช่วยทบทวนให้ท่านเข้าใจทุกหัวข้อในบทเรียนนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น “สามารถเรียนรู้และประเมินผลการศึกษาของคุณ” ด้วยตนเอง

สําหรับผู้ศึกษาที่เป็นกลุ่มนักเรียน เมื่อท่านศึกษา ทําความเข้าใจและนําไปใช้ได้ถูกต้อง ท่านย่อมสามารถ “โกยผลคะแนนสอบต่างๆ ได้ง่ายดาย!" และสําหรับผู้สอน ผู้ปกครอง และกลุ่มผู้สนใจวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่าน การศึกษาโดยใช้คู่มือเล่มนี้ บอกได้เลยตอบโจทย์การเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า สามารถนําไปพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือต่อยอดใช้สร้างสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ ตามความประสงค์ “พร้อมรึยัง! กับคู่มือที่เปรียบเสมือนเข็มทิศอัจฉริยะนําพาท่านมุ่งสู่เกรด 4”

ณัฏฐ์ธนิน ลูกเสือถิรา


สารบัญ : เก่งคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1

  • บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
  • บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
  • บทที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  • บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว