กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6

สนุกคิด...สนุกเขียน กับกิจกรรมและแบบทดสอบหลากหลาย เสริมทักษะ พัฒนาความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

115.00 บาท

109.25 บาท

"คุณประหยัดไป 5.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6


รายละเอียด : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6

สําหรับน้องๆ ที่กําลังอยู่ในระดับชั้น ป.6 ในตอนนี้คงจะกําลังขะมักเขม้นกับการเรียนแบบสุดๆ เพราะอย่างที่รู้กันว่า นักเรียนในระดับชั้นนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะกําลังจะเปลี่ยนจากระดับประถมศึกษาเป็นมัธยมศึกษา นอกจากช่วงวัยและสังคมในรั้วโรงเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนก็จะยากขึ้น เข้มข้นขึ้น ก่อนที่จะเข้า ม.1 น้องๆ ส่วนใหญ่จึงต้องเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานให้แน่นในทุกรายวิชา

แต่การเตรียมตัวที่ดีนั้นต้องอาศัยความขยัน หมั่นฝึกฝนทบทวน หนังสือคู่มือ ชุด กิจกรรมเสริมทักษะ จึงเปรียบเสมือนคัมภีร์ที่ช่วยเสริมความแกร่ง ให้น้องๆ ใช้พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝีมือการทําข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาค สอบปลายภาค นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอีกด้วย

ทีมงาน แม็คเอ็ดดูเคชั่น


สารบัญ : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อักษร 3 หมู่ คำเป็น คำตาย การผันวรรณยุกต์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พยางค์และคำ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภาษาพูด ภาษาเขียน และคำราชาศัพท์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

เนื้อหาปกหลัง : กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6

 • คิด
 • อ่าน
 • เขียน
 • ทบทวน

เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจง่ายๆ ด้วยตนเอง

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว