ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ

เมื่อภาษาและวัฒนธรรมมาสัมพันธ์กับการแปลก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ผู้คนในโลกมองเห็นโลกทัศน์ของคนในชาติอื่นภาษาอื่นได้
จำนวน :

1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ


รายละเอียด : ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ

ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ

เมื่อภาษาและวัฒนธรรมมาสัมพันธ์กับการแปลก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ผู้คนในโลกมองเห็นโลกทัศน์ของคนในชาติอื่นภาษาอื่นได้ ความพยายามในการถ่ายทอดสารด้วยการแปล โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทําให้เข้าใจมโนทัศน์เฉพาะตัวของแต่ละวัฒนธรรมที่มีทั้งเหมือนกัน เหลื่อมกันและต่างกันได้ในระดับหนึ่ง แม้ไม่มีคําเทียบเท่าที่ทาบทับกันได้พอดีผู้แปลก็อาจเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ความเฉพาะตัวหรือนัยแฝงบางประการที่ต้องอิงภูมิหลังและประสบการณ์ร่วมกันของสังคม การแปลอาจทําได้ไม่ครอบคลุม เพราะภาษาซึ่งมีขนบในการใช้และมีกรอบของมันอยู่ อาจให้ความหมายได้แคบกว่ามโนทัศน์ ข้อจํากัดดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้การสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ ด้วยเหตุฉะนี้


สารบัญ : ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ

  • บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
  • บทที่ 2 สื่อกลางข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Mediation)
  • บทที่ 3 วัฒนธรรมพื้นผิวและวัฒนธรรมแฝงฝังกับการแปล (Surface Culture and Deep Culture and Translation)
  • บทที่ 4 ภาษากับการแปล (Language and Translation)
  • บทที่ 5 ทฤษฎีการแปลและกลยุทธ์การแปล (Theories of Translation and Translation Strategies)
  • บทที่ 6 การแปลความเฉพาะตัวทางวัฒนธรรมเชิงวัตถุ (Translation of Specific Cultural Artifacts)
  • บทที่ 7 ไสยศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมและศาสนา (Superstitions, Beliefs, Traditions, Rituals and Religion)
  • บทที่ 8 การแปลสำนวนไทย (Translation of Thai Idioms)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว