๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕

เปิดปูมประวัติพระมเหสีคู่บัลลังก์พระสนมเจ้าจอมผู้มาจากสายสกุลต่างๆเล่าเกร็ดการเมือง ความรัก ของเหล่านางอันเป็นที่รัก ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕


รายละเอียด : ๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕

๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕

จอมนางนับร้อยผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง หลายท่านเป็น "แม่" ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพระราชโอรสผู้ทรงปรีชาสามารถและมีคุณานุคุณต่อบ้านเมือง บางท่านมิได้เป็นเจ้าจอมมารดา ไม่มีพระราชธิดาและพระราชโอรส แต่ก็ล้วนเป็นผู้ส่งถ่ายจารีตประเพณีชาววังสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญา และองก์ความรู้ในหลากด้าน มิว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมมารยาท ความรู้เชิงการเรือน การถักร้อยมาลัย การทำน้ำอบน้ำปรุง การครัว ศิลปะประดิษฐ์ และแม้แต่อักษรศาสตร์ต่างๆ ที่สตรีสมัยก่อนมิได้มีโอกาสเรียนเทียมบุรุษ ซึ่งแต่ละท่านนั้นสมควรแก่การบันทึกไว้ให้เป็นที่รำลึกเทิดพระเกียรติคุณให้สมฐานะพระมเหสี เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 สืบต่อไปในทุกกาลสมัย


สารบัญ : ๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕

  • บทนำ : รัชกาลที่ ๕ และความบริบูรณ์ในพระมเหสี เจ้าจอม
  • การถวายตัวเข้าวังหลวง
  • ความเชื่อ และการเตรียมตัวสำหรับท่าต่างๆ เพื่อการถวายตัว
  • ความหมายของพระสนม พระสนมเอก เจ้าจอม เจ้าจอมมารดา และลำดับชั้นของพระภรรยาเจ้า
  • รายนามพระมเหสี เจ้าจอมทั้งหมดในราชสำนัก แห่งรัชกาลที่ ๕
  • สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระนางเรือล่ม ผู้เป็นที่อาลัยรักยิ่งในรัชการที่ ๕
  • สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ ราชินีสยามองค์แรกผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าแผ่นดิน
  • สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ราชินี ๕ แผ่นดิน
  • สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี มเหสีพระองค์แรกที่ ร.๕ ทรงพระราชนิพนธ์โคลงพระราชทานให้
  • พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี พระภรรยาเจ้าพระองค์แรก
  • พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์


รีวิวโดยนักเขียน : ๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕

เกร็ดชีวิตและภาพเงาในอดีตของพระมเหสีเจ้าจอมนั้นมีเสน่ห์ เต็มไปด้วยสีสันในมิติความรัก ความภักดี ธรรมชาติสตรีที่มีความหึงหวง ชิงเด่นและยังสะท้อนภาพสังคม วัฒนธรรม และกระทั่งการเมืองในราชสำนักให้พวกเราได้สัมผัสในอีกมิติหนึ่งของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าจึงนำเสนอด้วยสำเนียงการบอกเล่าผ่านถ้อยคำอย่างสามัญบ้าง เพื่อรสแห่งการอ่านที่จับต้องได้ สามารถอ่านเอาเรื่องและอ่านเอาเพลินได้ในคราวเดียวกัน หวังว่าพวกเราคนรุ่นหลังจะได้ศึกษาและรับรู้ถึงเกร็ดประวัติของสตรีทั้งปวงนั้นเพื่อได้ตระหนักถึงคุณค่าและยกย่องเชิดชูสืบไปในเหล่าผู้เป็นนางแก้วราชสำนักสยาม ณ รัชสมัยขององค์พระปิยมหาราชพวกเราชาวไทย

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ๑๕๓ พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ ๕

หนังสือที่รวบรวมนางในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยครบถ้วน ทั้งบัญชีรายชื่อและเกร็ดประวัติที่ในตำราประวัติศาสตร์ไม่มี ซึ่งได้นำเสนอ แบบเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่บอกถึงเรื่องชีวประวัติส่วนตัวในเชิงลึกของแต่ละท่าน เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่านและน่าสนใจต่อการศึกษาได้ความรู้แท้จริงของวิถีความเป็นอยู่ของชาววัง ความรัก การอิจฉาชิงเด่น การ "ขึ้น" และ "ตก" ของวาสนาชีวิตเจ้าจอมการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ย้อนอดีตพร้อมด้วยภาพเก่าหายากของตำหนัก สถานที่ บุคคลต่างๆ ของฝ่ายในซึ่งเป็นสตรีตัวเล็กๆ แต่ทว่าเป็นผู้มีบทบาทต่อความรู้และวิวัฒนาในหลากหลายด้านที่ส่งผ่านจากในวังหลวงออกมาสู่ราษฎรสยามโดยมิเคยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์

หนังสือเล่มนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์ในราชสำนักหรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักเรียนนักศึกษาสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในวิชาประวัติศาสตร์

บรรณาธิการ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว