ราชวงศ์สยาม (ปกใหม่)

เดินตามเส้นเวลาแห่งประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ศาสนา กษัตริย์ และสายสัมพันธ์ของตระกูลต่างๆ ที่ปกครองสยามจากเริ่มต้น จนปัจจุบัน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

230.00 บาท

218.50 บาท

"คุณประหยัดไป 11.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ราชวงศ์สยาม (ปกใหม่)


รายละเอียด : ราชวงศ์สยาม (ปกใหม่)

ราชวงศ์สยาม (ปกใหม่)

ในพงศาวดารและในห้องเรียน วิชาประวัติศาสตร์ คนไทยเราได้เรียนรู้เรื่อง ราชวงศ์ต่างๆ แต่เพียงในเกณฑ์การแบ่งช่วง เวลาออกเป็น ๔ ยุคสมัยเท่านั้น ได้แก่ ยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ คือยุคปัจจุบัน แต่หนังสือเล่มนี้จะพาย้อนกลับไปไกลถึง ณ ก่อนกําเนิดอาณาจักรสยาม เพื่อทําความรู้จักกับรัฐโบราณไปจนถึงการสถาปนาอาณาจักรซึ่งนําไปสู่การก่อตั้งราชวงศ์ต่างๆ ที่เคยปกครองแผ่นดินไทย ไปจนถึงการสืบทอดอํานาจ และการสิ้นสุดของแต่ละราชวงศ์


สารบัญ : ราชวงศ์สยาม (ปกใหม่)

  • ราชวงศ์สยาม
  • ราชอาณาจักรสยาม
  • ราชวงศ์ไศเลนทร์
  • ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช
  • ราชวงศ์ละโว้
  • ราชวงศ์จามเทวี
  • ราชวงศ์เม็งราย (มังราย)
  • ราชวงศ์ทิพย์จักร (หรือ เจ้าเจ็ดตน)


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ราชวงศ์สยาม (ปกใหม่)

แผ่นดินไทยเราคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพราะเราเป็นประเทศที่มีระบอบกษัตริย์ปกครองประชาชน และเป็นประมุขสูงสุดนับตั้งแต่สมัยเริ่มก่อร่างสร้างอาณาจักร เราก็มีพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้รวบรวมเมืองน้อยใหญ่ต่างๆ ให้ผนึกเป็นอาณาจักรเดียว สมดังคําว่า “พระมหากษัตริย์” ที่มีความหมายตามรูปศัพท์ ว่า “นักรบผู้ยิ่งใหญ่” พระมหากษัตริย์ไทยจึงทรงมีสถานะเป็นเสมือนพ่อ หรือเหมือนเป็นประมุขของรัฐในทางการเมือง ซึ่งดํารงอยู่ในฐานะผู้มีอํานาจสูงสุด

ก่อนจะถึงยุคสมัยของราชวงศ์จักรี ราชวงศ์ใดบ้างที่ปกครองอาณาจักรสยาม แต่ละราชวงศ์มีพระมหากษัตริย์มากี่พระองค์ รายละเอียดเหล่านี้หาใช่เรื่องไกลตัว เราไม่อาจรู้จักแต่เพียงราชวงศ์ที่อยู่ในยุคสมัยของเราเท่านั้น หากยังควรที่ย้อนกลับไปศึกษาดูร่องรอยของอดีต เพื่อให้เข้าใจถึงแต่ละช่วงเวลาของการกําเนิดสยามประเทศ การรวบรวมอาณาจักร การสืบทอดราชบังลังก์ การทําศึกสงคราม และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านกาลเวลานับพันปี ล้วนบอกถึงทุกลมหายใจของการก่อรูปสร้างร่างจากกลุ่มชนเล็กๆ มาสู่ความเป็นชาติอันสง่างามได้ในปัจจุบัน

คุณแสงเทียน ศรัทธาไทย ได้รวบรวมข้อมูลอันน่าศึกษาไว้ในเล่มนี้ โดยเริ่มย้อนไกลไปก่อนกําเนิดราชวงศ์สยาม คือย้อนไปถึงราชวงศ์อื่นๆ เพื่อให้เห็นเครือข่ายสายเล็กสายน้อยต่างๆ ที่เชื่อมโยงในทางอ้อมมาสู่การตั้งต้นของราชวงศ์สยามในที่สุด ซึ่งนับเป็นเส้นทางที่น่าศึกษา แม้ในภายหลัง คือรุ่นปัจจุบันจะมีนักประวัติศาสตร์ที่ค้นพบข้อคัดค้านฐานข้อมูลเดิมไว้มากมายหลายแห่งอย่างไรก็ตาม แต่ประวัติศาสตร์สมัยนับพันปีก่อนนั้นย่อมมีปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเป็นบทบันทึก ดังนั้น ข้อมูลเดิมจึงยังคงมีความสําคัญอยู่ในฐานะเป็นเชิงเปรียบเทียบสําหรับการศึกษาค้นคว้าในลําดับต่อๆ ไป

สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว