Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4

ฝึกฝนอย่างสนุกทุกวัน เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4


รายละเอียด : Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4

Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4

ปัจจุบันวิชาภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และการนำไปใช้ในอนาคต ทั้งการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา, มหาวิทยาลัย หรือในการทำงาน โดยต้องอาศัยเวลาและพื้นฐานการเรียนรู้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอต่อผู้เรียน ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดทำหนังสือ Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4 เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน

หนังสือ Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4 เล่มนี้ เรามุ่งเน้นเรื่องความเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องพร้อมแบบฝึกหัดที่สอดแทรกรูปภาพประกอบ ที่จะทำให้ผู้อ่านโดยเฉพาะนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เข้าใจง่าย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากความรู้พื้นฐานที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาด้วยตนเอง และฝึกฝนจากการทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้

รมิตา เนตรสุวรรณ


สารบัญ : Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4

  • ทบทวนภาษาอังกฤษ
  • Part 1 Alphabets & Vowels
  • Part 2 Basic Conversation
  • Part 3 Nouns & Quantifiers
  • Part 4 Pronouns
  • Part 5 Adjectives & Prepositions
  • Part 6 WH-Question
  • Part 7 Yes-No Question
  • Part 8 Numbers

เนื้อหาปกหลัง : Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4

การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สร้างความได้เปรียบให้แก่บุคคลผู้นั้น เพราะสามารถนํามันมาสื่อสาร, ศึกษา และสร้างโอกาสอย่างมากมาย ทั้งในโลกแห่งการเรียน, การทํางาน และการใช้ชีวิต ซึ่งทักษะภาษาอังกฤษที่ดีควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน

หนังสือแบบฝึกเข้มข้นในชุด “Hello English World” ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เป็นขั้นเป็นตอน มีหัวข้อความรู้และเเบบฝึกที่สนุกสนาน ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย จึงสามารถฝึกฝนได้ทุกวัน นําไปใช้งานได้ทั้งในชีวิตจริง, การเรียน และการสอบในห้องเรียนรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : Hello English World P4 : Practice workbook สำหรับ ป.4

วิชาภาษาอังกฤษนอกจากจะต้องจดจำคำศัพท์ได้แล้ว ยังมีทักษะด้านอื่นที่ควรฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ การทำแบบฝึกหัดก็เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษมีรูปแบบไวยากรณ์และการเขียนที่แตกต่างจากภาษาไทย การใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์เล็ก การใช้เครื่องหมายวรรคตอน รวมไปถึงประโยคที่ต้องลงท้ายด้วย . (full stop) และการใช้คำที่บอกปริมาณ เป็นต้น หากน้องๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในหนังสือเล่มนี้เป็นประจำ จะช่วยทบทวนเนื้อหาในการเรียน ส่งผลให้น้องๆ มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น เป็นการฝึกฝนความคุ้นเคยและไม่ตื่นเต้นในการสอบสนามจริง

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

 

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว