เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ BETTER ENGLISH ป.5

ฝึกฝนและทบทวนความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจในการสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาค และสอบแข่งขันในระดับต่างๆ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ BETTER ENGLISH ป.5


รายละเอียด : เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ BETTER ENGLISH ป.5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ BETTER ENGLISH ป.5

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอนาคตของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษซึ่งจะใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารก็จะมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม นอกจากการเรียนฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา จำเป็นจะต้องมีการประเมินความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อตรวจสอบว่าเรามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษมากแค่ไหน 

หนังสือ "เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด โดยรวบรวมแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจและช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


สารบัญ : เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ BETTER ENGLISH ป.5

  • Unit 1 Basic English
  • Unit 2 Basic Vocabulary
  • Unit 3 Basic Vocabulary : Phrasal Verbs
  • Unit 4 Basic Vocabulary : Collective Nouns
  • Unit 5 Basic Vocabulary : Similes
  • Unit 6 Basic Vocabulary : Animals
  • Unit 7 Basic Grammar
  • Unit 8 Tenses
  • Unit 9 Pronouns
  • Unit 10 Adjectives
  • Unit 11 Adverbs

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ BETTER ENGLISH ป.5

สรุปเนื้อหา ภาษาอังกฤษ ป.5 ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว