หนังสือคู่มือฟิสิกส์ ม.4-6 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์ 2. การแตกเวกเตอร์ 3. การรวมเวกเตอร์ 4. คุณสมบัติของการบวกเวกเตอร์ 5. การรวมเวกเตอร์เมื่อมีเวกเตอร์ย่อยหลายเวกเตอร์ 6. การหาแรงลัพธ์น้อยที่สุดและมากที่สุด 7. ระยะทางกับการกระจัด, ความเร็วกับอัตราเร็ว, ความเร่ง 8. กราฟระหว่าง s กับ t และ กราฟระหว่าง v กับ t 9. การพิจารณาความชันอย่างยาก 10. การเคลื่อนที่เส้นตรงและสูตรคำนวณ 11. การหาการกระจัด, ความเร็ว, ความเร่งของวัตถุ โดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 12. การเคลื่อนที่แนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก 13. การปล่อยของจากบอลลูน 14. การเคลื่อนที่ของวัตถุหลายก้อน 15. การหาระยะทางในวินาทีใดๆ (ระยะทางในช่วงเวลา 1 วินาที) 16. การคำนวณวัตถุที่เคลื่อนที่หลายตอน
จำนวน :

1

119.00 บาท

79.00 บาท

"คุณประหยัดไป 40.00 บาท (33.61 %)"

Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. ปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์ 2. การแตกเวกเตอร์ 3. การรวมเวกเตอร์ 4. คุณสมบัติของการบวกเวกเตอร์ 5. การรวมเวกเตอร์เมื่อมีเวกเตอร์ย่อยหลายเวกเตอร์ 6. การหาแรงลัพธ์น้อยที่สุดและมากที่สุด 7. ระยะทางกับการกระจัด, ความเร็วกับอัตราเร็ว, ความเร่ง 8. กราฟระหว่าง s กับ t และ กราฟระหว่าง v กับ t 9. การพิจารณาความชันอย่างยาก 10. การเคลื่อนที่เส้นตรงและสูตรคำนวณ 11. การหาการกระจัด, ความเร็ว, ความเร่งของวัตถุ โดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 12. การเคลื่อนที่แนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก 13. การปล่อยของจากบอลลูน 14. การเคลื่อนที่ของวัตถุหลายก้อน 15. การหาระยะทางในวินาทีใดๆ (ระยะทางในช่วงเวลา 1 วินาที) 16. การคำนวณวัตถุที่เคลื่อนที่หลายตอน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว