ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับเด็ก 2-3 ปี (เล่ม 1-2)

ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560, สมรรถนะเด็กปฐมวัย 0-3 ปี, สะเต็มศึกษา STEM, ศิลปะ/การอ่าน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับเด็ก 2-3 ปี (เล่ม 1-2)


รายละเอียด : ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับเด็ก 2-3 ปี (เล่ม 1-2)

ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับเด็ก 2-3 ปี (เล่ม 1-2)

ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับ เด็ก 2-3 ปี พร้อมบูรณาการทักษะด้านศิลปะและภาษา กิจกรรมสอดคล้องทั้งสาระที่ควรเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0-3 ปี โดยออกแบบเป็นใบงานกิจกรรม สามารถฉีกเก็บเข้าแฟ้มได้ง่ายดาย สแกนคิวอาร์โค้ดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ทั้งครูและผู้ปกครอง


เนื้อหาปกหลัง : ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำหรับเด็ก 2-3 ปี (เล่ม 1-2)

 • ใช้ง่ายตรงตามหลักสูตร : หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด 2 เล่ม มีทั้งหมด 74 กิจกรรม ใน 37 หน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ทั้งหมด 4 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • ทำได้ตามสมรรถนะ : หนังสือเสริมประสบการณ์เล่มแรกที่ออกแบบกิจกรรมตามสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ปี พร้อมแบบประเมินผลการเรียนรู้ส่วนหลักที่ 1 ถึง ส่วนหลักที่ 4
 • เล่นอย่างมีความรู้แบบสะเต็ม : ใช้แนวการเรียนรู้ STEM EDUCATION วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์
 • สร้างสรรค์ด้วยศิลปะและการอ่าน - เขียน : สร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการผ่านการทำกิจกรรมศิลปะ เตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการเขียนและการอ่านคำคล้องจองในกิจกรรม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว