Search & Find หาเจอมั้ย อยู่ไหนนะ? อวกาศน่าค้นหา

มีวัตถุนอกโลกให้หามากกว่า 1,000 ชิ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

89.00 บาท

84.55 บาท

"คุณประหยัดไป 4.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : Search & Find หาเจอมั้ย อยู่ไหนนะ? อวกาศน่าค้นหา


รายละเอียด : Search & Find หาเจอมั้ย อยู่ไหนนะ? อวกาศน่าค้นหา

Search & Find หาเจอมั้ย อยู่ไหนนะ? อวกาศน่าค้นหา

มีวัตถุนอกโลกให้หามากกว่า 1,000 ชิ้น ทักษะที่เด็กๆ จะได้จากหนังสือชุดนี้ IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา, EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์, AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา, PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น, Fine-motor skills ทักษะพัฒนากล้ามเนื้อมือ, Attention and Memory ความตั้งใจและการจดจำ, Visual Perception การรับรู้ทางสายตา

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว