เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

รวบรวมอักษรคันจิครอบคลุมระดับต้น-กลาง 438 ตัว บอกลำดับการเขียนเส้นอักษร จำนวนขีด เสียงอ่าน อง-คุน บรรจุคำศัพท์พร้อมความหมายกว่า 2,500 คำ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

255.00 บาท

242.25 บาท

"คุณประหยัดไป 12.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)


รายละเอียด : เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

รวบรวมอักษรคันจิครอบคลุมระดับต้น-กลาง 438 ตัว บอกลำดับการเขียนเส้นอักษร จำนวนขีด เสียงอ่าน อง-คุน บรรจุคำศัพท์พร้อมความหมายกว่า 2,500 คำ มีแบบฝึกหัดท้ายบท แบบฝึกทบทวน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ค้นหาคำศัพท์สะดวกจากดัชนีเสียง อง-คุน ท้ายเล่ม มีรูปประกอบช่วยการจดจำตลอดทั้งเล่มรีวิวโดยนักเขียน : เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

ตำรา "เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็นตำราเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับเรียนรู้คันจิตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลาง ซึ่งเป็นคันจิที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนสามารถใช้ตำราเล่มนี้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคันจิและเกิดความรักความชอบในการเรียนคันจิ ตำราเล่มนี้เดิมมีทั้งหมด 67 บท สำหรับฉบับปรับปรุงนี้ได้จัดทำเพิ่มอีก 6 บท รวมเป็น 73 บท ในแต่ละบทผู้เรียนจะได้เรียนรู้คันจิ วิธีเขียน จำนวนเส้น ความหมายพื้นฐาน ตัวอย่างคำศัพท์คันจิ และคำประสมคันจิที่ใช้กันมาก มีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกอ่านและเขียน เพื่อทดสอบความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับคันจิที่ปรากฏในแต่ละบท มีการปรับเปลี่ยนคำศัพท์และรูปประโยคให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น และเมื่อจบทุก 5-8 บท จะมีแบบฝึกหัดทบทวนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจับคู่ การค้นหาคันจิ การอ่านเรื่อง การตอบคำถาม เป็นต้น ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและวิธีใช้คันจิกับคำประสมคันจิ นอกจากนี้ในท้ายเล่มมีดัชนีคันจิทั้งเสียงอ่านแบบจีน (on-yomi) และเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น (kun-yomi) เรียงตามลำดับอักษรคานะ สำหรับค้นหาคันจิที่ต้องการทราบในแต่ละบท

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุขรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

ปัจจุบันการเรียน การสอน การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สำนักพิมพ์จึงเห็นว่าควรปรับปรุงตำราฉบับเดิมแต่งโดย รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม ประภา แสงทองสุข และ Mayu Mizota ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ฉบับปรับปรุงครั้งนี้มีการเพิ่มอักษรคันจิที่จำเป็นสำหรับระดับต้น-กลาง จากเดิม 402 ตัว เป็น 438 ตัว ปรับเปลี่ยนคำศัพท์และรูปประโยคให้เข้ากับปัจจุบัน แบบฝึกหัดทบทวนความรู้มีความหลากหลาย วาดภาพประกอบใหม่ทั้งเล่ม ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์สองสี เพื่อความสวยงามช่วยการจดจำ

สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว