วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (ฉบับสุดคุ้ม)

หนังสือ วาดเส้น วาดทิวทัศน์ เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวาดเส้น ได้ดัดแปลงปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวาดเส้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (ฉบับสุดคุ้ม)


รายละเอียด : วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (ฉบับสุดคุ้ม)

วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (ฉบับสุดคุ้ม)

หนังสือ "วาดเส้น วาดทิวทัศน์" เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวาดเส้น ได้ดัดแปลงปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวาดเส้น โดยเรียบเรียงและเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวาดภาพทิวทัศน์ (LANDSCAPE) พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มเนื้อหาที่คิดว่าจำเป็นต่อการเขียนภาพเพิ่มขึ้นอีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาการวาดเส้น ในหัวข้อภาพทิวทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเพื่อเป็นฐานความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปสำหรับใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดเส้นภาพทิวทัศน์

หนังสือเล่มนี้ ได้เสนอหลักการและแนวคิด โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ตอน คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวาดเส้น เทคนิคและวิธีการวาดเส้น หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวาดเส้น ปฏิบัติการวาดเส้นภาพทิวทัศน์ และการสาธิตการวาดเส้นเพื่อให้เห็นจริงถึงวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งในแต่ละตอนมีความสอดคล้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มภาพตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นความหลากหลายในการสร้างผลงานวาดเส้นทิวทัศน์อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล เนตรดี


สารบัญ : วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (ฉบับสุดคุ้ม)

  • 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวาดเส้น
  • 2 เทคนิคและวิธีการวาดเส้น
  • 3 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวาดเส้น
  • 4 การวาดเส้นภาพทิวทัศน์
  • 5 ปฏิบัติการวาดเส้นภาพทิวทัศน์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว