เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

เน้นการวัดความรู้ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุมตลอดช่วงชั้น โดยมีระดับความยากง่ายที่คาดว่าข้อสอบควรจะเป็นให้มากที่สุด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

110.00 บาท

104.50 บาท

"คุณประหยัดไป 5.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)


รายละเอียด : เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

หนังสือ เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก) เล่มนี้ คณาจารย์ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทบทวนความรู้ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากวิชาหลักดังกล่าวมีเนื้อหาสาระสำคัญเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเตรียมสอบ O-NET และเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 อย่างได้ผล

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งคณาจารย์ผู้สร้างแบบทดสอบได้จัดทำขึ้น โดยพยายามเน้นการวัดความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุมตลอดช่วงชั้น โดยมีระดับความยากง่ายที่คาดว่าข้อสอบควรจะเป็นให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ฝึกฝนจนทำให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบจริงมากยิ่งขึ้น และสามารถทำคะแนนได้สูงสุด

ฝ่ายวิชาการ บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด


สารบัญ : เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

  • เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1- ชุดที่ 4
  • เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 4
  • เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ ภาษาไทย ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
  • เฉลย-เก็ง ข้อสอบ O-NET ป.6 แนวใหม่ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 3

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว