100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

100 จุดเนื้อหาหลักที่ต้องเน้นและต้องรู้
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

278.00 บาท

264.10 บาท

"คุณประหยัดไป 13.90 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : 100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่)


รายละเอียด : 100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

หนังสือ 100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปทฤษฎี สูตรที่สำคัญ และตัวอย่างข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนำไปใช้เตรียมตัวสอบในโรงเรียน สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในวิชาสามัญ ฟิสิกส์, PAT 2, PAT 3 การสอบชิงทุนและการสอบแข่งขันต่างๆ ภายในหนังสือประกอบด้วย 1. สรุปเนื้อหาที่สำคัญ 100 จุด สำหรับการเตรียมตัวสอบวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2. แบบฝึกทักษะวิชาการหรือข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จำนวน 500 ข้อ และเพิ่มเติมตัวอย่างข้อสอบกลศาสตร์ของวิชาสามัญ ฟิสิกส์ 3. ข้อควรทราบหรือสิ่งที่ควรจำ สำหรับนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ทบทวน ฝึกฝน ให้เข้าใจรูปแบบข้อสอบวิชาฟิสิกส์มากยิ่งขึ้น และเหมาะสำหรับครูผู้ช่วยวิชาฟิสิกส์ใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

อาจารย์อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ


สารบัญ : 100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

  • หน่วยที่ 1 การวัดและการแปลความหมายข้อมูล
  • หน่วยที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
  • หน่วยที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
  • หน่วยที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
  • หน่วยที่ 5 งานและพลังงาน
  • หน่วยที่ 6 โมเมนตัม
  • หน่วยที่ 7 โพรเจกไทล์
  • หน่วยที่ 8 การเคลื่อนที่แนววงกลม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว