หลักชีววิทยา ม.4-5-6 เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ & สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปสาระสำคัญเนื้อหาชีววิทยาในระดับชั้น ม.4-5-6 แบบเข้มข้น เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS (9 วิชาสามัญ Admissions และข้อสอบรับตรง)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

310.00 บาท

294.50 บาท

"คุณประหยัดไป 15.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักชีววิทยา ม.4-5-6 เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ & สอบเข้ามหาวิทยาลัย


รายละเอียด : หลักชีววิทยา ม.4-5-6 เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ & สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักชีววิทยา ม.4-5-6 เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ & สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หนังสือ หลักชีววิทยา ม.4-5-6 เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ & สอบเข้ามหาวิทยาลัย เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้สรุปสุดยอดเนื้อหาสาระที่เป็นหลักสำคัญของวิชาชีววิทยา ม.4-5-6 ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งหมด 22 บท ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยแต่ละบทมีสรุปเนื้อหาสั้นๆ และเข้มข้นอย่างครบถ้วนของแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเองหลังจากได้ทบทวนเนื้อหาสาระของบทเรียนแล้วพร้อมกับมีเฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์หรือแบบทดสอบนั้นได้

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, รองศาสตราจารย์ปรีชา สุวรรณพินิจ


สารบัญ : หลักชีววิทยา ม.4-5-6 เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ & สอบเข้ามหาวิทยาลัย

  • บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 4 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
  • บทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
  • บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
  • บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว