พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม

สมัยรัชการที่ ๕ เป็นสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวง ทั้งโดยปัจจัยจากเงื่อนไขสภาพแวดล้อม และโดยตัวบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

500.00 บาท

475.00 บาท

"คุณประหยัดไป 25.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 19 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม


รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม

สมัยรัชการที่ ๕ เป็นสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวง ทั้งโดยปัจจัยจากเงื่อนไขสภาพแวดล้อม และโดยตัวบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง...โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและทรงสร้างกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ขึ้น ในทางด้านการเมืองการปกครอง เกิดระบบราชการเป็นกลไกสำคัญในการดึงอำนาจท้องถิ่น-ภูมิภาคเข้าสู่ศูนย์กลาง คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ศึกษาหาความรู้มุ่งเข้ารับราชการจนกลายเป็นชนชั้นใหม่ในสังคม ขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศถูกปลดปล่อยจากระบบไพร่-ทาส ถูกสร้างให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ในทางด้านเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า ซึ่งนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ในทางสังคม สมัยนี้แม้จะหลุดจากสังคมศักดินาในระบบเดิม แต่ปรากฏความต่างทางฐานะและสถานภาพของกลุ่มคนซึ่งแบ่งได้เป็นเจ้านาย ข้าราชการ นายทุนผู้ประกอบการ และสามัญชนทั่วไป ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ กัน การเสด็จสวรรคตของพระองค์เป็นการถึงซึ่งพระชนม์ชีพก่อนเวลาอันควรโดยแท้ ด้วยพระราชกรณียกิจมากมายอันสำคัญยิ่งในฐานะผู้นำแห่งการสร้างสยามใหม่และเป็นยุคแห่งการเข้าใจเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ กระนั้นก็ดีความรู้ความเข้าใจเหล่านี้มิได้ดับโศกให้เหือดหายในการสูญเสียองค์พระประมุขของสยามใหม่


สารบัญ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม

  • ภาค ๑ สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอย
  • ภาค ๒ ราษฎรในควรลองแห่งความเจริญของสยาม
  • ภาค ๓ บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตร


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม

หนังสือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม เล่มนี้ เป็นผลงานที่ผู้เขียน ดร.ธิดา สาระยา เขียนขึ้นด้วยความรักและเทิดทูนองค์พระปิยมหาราช นำพาผู้อ่านรู้จักพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยแนวคิดสำคัญคือ การพัฒนาราษฎรของพระองค์ด้วยการให้สิทธิในชีวิตและสิทธิในที่ดินทำกิน อีกประการคือ การที่พระองค์นำพาประเทศสยามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในช่วงเวลาที่ลัทธิจักรวรรดินิยมจากประเทศตะวันตกกำลังแผ่ขยายอำนาจไปทั่วโลก สิ่งที่ ดร.ธิดานำเสนอแก่ผู้อ่านทำให้เรารับรู้ถึงสภาวการณ์จากภายในและภายนอกประเทศที่รัชกาลที่ ๕ ต้องเผชิญนับแต่ยังทรงพระเยาว์จวบจนสิ้นพระชนม์ เป็นภาวการณ์ที่มนุษย์ผู้อยู่ในสถานะพระมหากษัตริย์ ผู้ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของราษฎร ต้องทรงแบกรับ จากเอกสารหลายชิ้นที่ผู้เขียนอ้างอิงถึงในหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะเอกสารประเภทพระราชหัตถเลขาของพระองค์ สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์สามัญของพระองค์ท่าน ที่มีความทดท้อ เสียพระทัย เหนื่อย เบื่อ หากแต่พระองค์ทรงอดทน ตรากตรำพระวรกายเพื่อผลสำเร็จที่ท้ายสุดแล้วเพื่อราษฎรและเพื่อประเทศของพระองค์

สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ-เจ้าแผ่นดินสยาม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว