ตีแตก วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1-2

สรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแต่ละบทอย่างละเอียด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ตีแตก วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1-2


รายละเอียด : ตีแตก วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1-2

ตีแตก วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1-2

หนังสือ "ตีแตก วิทยาศาสตร์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-2 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ พอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน พลังงานไฟฟ้า ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ ระบบนิเวศ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำอธิบายที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละบทเรียน มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยทุกบทเรียน

ฝ่ายเรียบเรียง


สารบัญ : ตีแตก วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1-2

  • ม.3 เล่ม 1
  • บทที่ 1 พอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม
  • บทที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่
  • บทที่ 3 งานและพลังงาน
  • บทที่ 4 พลังงานไฟฟ้า
  • ม.3 เล่ม 2
  • บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
  • บทที่ 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
  • บทที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ
  • บทที่ 4 ระบบนิเวศ
  • บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว