ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ง่ายแก่การทำความเข้าใจ และการยกตัวอย่างที่ทันสมัย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)


รายละเอียด : ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)

ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)

ในการศึกษาภาษาต่างประเทศนั้น นอกจากการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน แล้วยังรวมถึงการศึกษาโครงสร้างคำในภาษานั้นด้วย หนังสือเรื่อง ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology) นี้ ครอบคลุมมโนทัศน์พื้นฐานด้านการศึกษาโครงสร้างคำในภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนมุ่งหวังให้ผู้เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีได้ใช้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิจัยด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น หากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่อง หรือหากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนยินดีรับไว้เพื่อปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ในโอกาสต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์


สารบัญ : ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)

  • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาโครงสร้างคำ
  • บทที่ 2 รูปหน่วยคำและรูปย่อยหน่วยคำ (Morphs and allomorphs)
  • บทที่ 3 การแปลงโดยใช้หน่วยคำเติม (Derivation by affixation)
  • บทที่ 4 การแปลงโดยไม่ใช้หน่วยคำเติม (Derivation by non-affixation)
  • บทที่ 5 การประสม (Compounding)
  • บทที่ 6 การผันคำ (Inflection)

เนื้อหาปกหลัง : ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English morphology) โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. แนวคิดพื้นฐานด้านการศึกษาโครงสร้างคำ 2. กระบวนการสร้างคำ (word-formation) ซึ่งได้แก่ การแปลงโดยใช้หน่วยคำเติม (derivation by affixation) การแปลงโดยไม่ใช้หน่วยคำเติม (derivation by non-affixation) และการประสม (compounding) 3. การผันคำ (inflection) จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ง่ายแก่การทำความเข้าใจ และการยกตัวอย่างที่ทันสมัย โดยผู้เขียนมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ใช้ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว