คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนและการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กประเภทสารคดี บันเทิงคดี ตลอดจนการสร้างภาพประกอบและการจัดรูปเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก


รายละเอียด : คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก

คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก

คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนและการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กประเภทสารคดี บันเทิงคดี ตลอดจนการสร้างภาพประกอบและการจัดรูปเล่ม หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คุณครู ใช้เป็นคู่มือในการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กที่มีคุณภาพ และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กต่อไป


คำนำ : คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก

หนังสือสำหรับเด็กเป็นวรรณกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กอ่าน ฟัง ดู โดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงจิตวิทยาเด็ก มีเนื้อหาตรงกับความสนใจและความต้องการของเด็กแต่ละวัย หนังสือสำหรับเด็กมีข้อแตกต่างจากหนังสือสำหรับผู้ใหญ่หลายประการ ทั้งในด้านเนื้อหา แนวคิด ตัวละคร ภาษา หนังสือสำหรับเด็กควรมีเนื้อเรื่องที่สร้างสรรค์ มีภาษาที่ถูกต้องชัดเจน มีภาพประกอบที่สวยงาม อีกทั้งมีรูปเล่มที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นการผลิตหรือสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กจึงเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งหลักวิชาการและความละเอียดประณีตของผู้จัดทำประกอบกัน ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยพัฒนาจากเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก และได้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็ก เพื่อเป็นคู่มือแก่ผู้สนใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรขวัญ ลาสงยาง


สารบัญ : คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็ก
  • บทที่ 2 ประเภทของหนังสือสำหรับเด็ก
  • บทที่ 3 พัฒนาการและความสนใจในการอ่านของเด็ก
  • บทที่ 4 ขั้นตอนการฝึกเขียนเรื่องสำหรับเด็ก
  • บทที่ 5 ภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็ก
  • บทที่ 6 การจัดหน้าและการจัดรูปเล่ม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว