5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ

สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : 5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ


รายละเอียด : 5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ

5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 5ส เป็นเครื่องมือการจัดการและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างให้ทุกคนในองค์กรสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติที่จะนำมาปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น การนำระบบ 5ส เข้ามาประยุกต์ใช้จะทำให้องค์กรมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ลดต้นทุน อันเกิดจากความสูญเปล่า หากผู้บริหารองค์กรสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจการทำ 5ส และสามารถนำเอาหลักการและวิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง ถือเป็นการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างจริงจัง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


คำนำ : 5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ

5ส เป็นเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กร สามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติ เพื่อนำมาปรับปรุงพื้นที่ และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การนำระบบ 5ส เข้ามาใช้จะทำให้องค์กรลดต้นทุนและความสูญเปล่า นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจ หลักการและวิธีการปฏิบัติ 5ส เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา


สารบัญ : 5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 5ส
  • บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี 5ส
  • บทที่ 3 เจ็ดขั้นตอนในการเตรียมการ
  • บทที่ 4 ส1 : สะสาง
  • บทที่ 5 ส2 : สะดวก
  • บทที่ 6 ส3 : สะอาด
  • บทที่ 7 ส4 : สร้างมาตรฐาน
  • บทที่ 8 ส5 : สร้างวินัย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว