รวมวิชา เตรียมสอบ ป.5

แบบทดสอบเข้มพร้อมเฉลย เพื่อเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมวิชา เตรียมสอบ ป.5


รายละเอียด : รวมวิชา เตรียมสอบ ป.5

รวมวิชา เตรียมสอบ ป.5

หนังสือ "รวมวิชา เตรียมสอบ ป.5" เล่มนี้ คณาจารย์ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะอาดแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาทบทวนและฝึกทำข้อสอบ โดยทบทวนเนื้อหาความรู้ที่เรียนประจำอยู่แล้วในชั้นเรียน ตลอดจนเสริมสาระความรู้เนื้อหาและเพิ่มเติมทักษะในการทำแบบทดสอบให้เก่ง แคล่วคล่อง และแม่นยำ จนสามารถตอบคำถามและทำข้อสอบในชั้นเรียน ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาคและเตรียมตัวสอบปลายภาคให้ได้คะแนนในระดับสูง หนังสือ "รวมวิชา เตรียมสอบ ป.5" เล่มนี้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครบทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประการ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งชำนาญในแต่ละสาขาวิชา

ฝ่ายวิชาการ บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด


สารบัญ : รวมวิชา เตรียมสอบ ป.5

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว