ศิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม)

การแทงหยวกเป็นงานประณีตศิลป์และการช่างไทยที่เกิดจากความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ของช่างไทยในการนำตัวกล้วยมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะอีกรูปแบบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม)


รายละเอียด : ศิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม)

ศิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม)

การแทงหยวกเป็นงานประณีตศิลป์และการช่างไทยที่เกิดจากความคิด สติปัญญา และประสบการณ์ของช่างไทยในการนำตัวกล้วย ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่คนไทยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพมาช้านาน นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำส่วนของหยวกกล้วยที่เรียกว่า "กาบกล้วย" มาฉลุ สลัก ให้เกิดเป็นลวดลายได้อย่างมหัศจรรย์ นับว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของช่างไทยในอดีตที่ได้สืบทอดต่อกันมายาวนาน แต่ปัจจุบันการแทงหยวกเริ่มสูญหายไปจากสังคมไทยด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดช่วงการถ่ายทอดความรู้จากครูช่างในอดีตที่ไม่นิยมการเขียนเป็นตำรากับปัญหาเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นสมัยของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

หนังสือ ศิลปะการแทงหยวก เล่มนี้จึงมีขึ้นด้วยเหตุผลที่กล่าวมา เพื่อนำภูมิปัญญาไทยกลับมาปรับประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนได้สัมผัสและปฏิบัติงานแทงหยวกกับครูช่างไทยที่ยังคงทำงานการแทงหยวกอยู่ในช่วงงานประเพณีที่มีการตกแต่งรถขบวนแห่ในวันสำคัญต่างๆ ของทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชร แล้วนำสิ่งที่ดีมีสาระมาเขียนเป็นหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท

ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์


สารบัญ : ศิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม)

  • บทที่ 1 การแทงหยวก
  • บทที่ 2 ประวัติความเป็นมา ความหมายและความสำคัญของการแทงหยวก
  • บทที่ 3 เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการแทงหยวก
  • บทที่ 4 ขั้นตอนการแทงหยวก
  • บทที่ 5 การตกแต่งลวดลายบนหยวกกล้วยและการประกอบเป็นลายชุด
  • บทที่ 6 การประกอบเป็นลายชุดของการแทงหยวก
  • บทที่ 7 การแทงหยวกกับการนำไปประยุกต์ใช้

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว