ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต ๒๕๖๒

กำหนดฤกษ์มงคล พยากรณ์แม่นยำสูงตลอด ๓๖๕ วัน เป็นคัมภีร์อ้างอิงแพร่หลายทั่วประเทศ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com 12/12
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

79.00 บาท

75.05 บาท

"คุณประหยัดไป 3.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต ๒๕๖๒


รายละเอียด : ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต ๒๕๖๒

ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต ๒๕๖๒

หนังสือฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2562 เล่มนี้ ได้มีการพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้าทันยุคทันสมัยหลายประการ เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ไทย ดังนี้
1. หลักเมืองของประเทศไทยได้ใช้หลักเมืองของรัชการที่ 4 ตามฤกษ์ที่ท่านได้ถอนเสาหลักเมืองเดิมของรัชกาลที่ 1 และผู้เขียนได้นำเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตมาพิสูจน์เปรียบเทียบ รวมทั้งวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) และเหตุการณ์อื่นๆ ตามที่เขียนไว้ในหนังสือ "ดวงเมืองไทยควรใช้หลักเมืองรัชกาลที่ 1 หรือ รัชกาลที่ 4" รวมทั้งเหตุการณ์วิกฤตค่าเงินบาท หรือตอนช่วงที่ประเทศขาดแคลนเงินตั้งแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2. การใช้ฤกษ์ล่าง ตามที่โบราณกำหนดจากวัน และขึ้น-แรม ซึ่งกำหนดไว้ตายตัว ใช้เป็นดิถีดี-ดิถีร้ายนั้น กำหนดไว้ไม่ตรงกับหลักดาราศาสตร์ที่ดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์ มีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอด นำมาเขียนอธิบายข้อเท็จจริงให้ทราบในหนังสือเล่มนี้แล้วและได้ชี้เห็นว่า โหรไม่ควรนำดิถีดี-ดิถีร้ายดังกล่าวมาใช้ในการวางฤกษ์อีกต่อไป
3. ปฏิทินเล่มนี้คำนวณการโคจรของดวงดาวตามระบบดาราศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี (Fixed Zodiac) ซึ่งเป็นระบบที่แม่นยำที่สุด และที่สำคัญตรงกับดาวที่โคจรจริงๆ บนท้องฟ้า ดังนั้น การคำนวณฤกษ์ทำการมงคลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ จึงกำหนดให้ไว้อย่างมีเหตุผล

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ


เนื้อหาปกหลัง : ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต ๒๕๖๒

อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ ศ.บ., พ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) เป็นนักโหราศาสตร์ที่นำความรู้จากวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาประยุกต์ และพัฒนาใหม่ให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ และการลงทุนสมัยใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมไทย

จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเวลาเพียง 3 ปี โดยการอ่านหนังสือเอง ไม่ได้เข้าห้องเรียน เพราะต้องทำงานเป็นครูสอนหนังสือและจบปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สอบเข้ารับราชการเป็นเศรษฐกรที่ ก.พ. ได้เป็นอันดับ 1 ช่วงจบปริญญาตรี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต ๒๕๖๒ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว