สิทธารถะ : SIDDHARTHA

สิทธารถะ บรรลุธรรมพบความสงบ เพราะเขาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้ของตน เรียนรู้จากกัลยาณมิตร และเรียนรู้จากแม่น้ำ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สิทธารถะ : SIDDHARTHA


รายละเอียด : สิทธารถะ : SIDDHARTHA

สิทธารถะ : SIDDHARTHA

มีหลายคนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยความรู้สึกฉงนกับชื่อเรื่อง สิทธารถะ ว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับ “สิทธัตถะ” นามของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเสด็จออกผนวช ขณะที่บางคนถึงกับสับสนระหว่างสองชื่อนี้ และคิดไปว่านี่คือหนังสือนวนิยายอิงพุทธประวัติเรื่องหนึ่งที่แต่งขึ้นโดยชาวตะวันตก สิทธารถะ เป็นเรื่องราวการออกบวชของมานพสองสหายจากตระกูลพราหมณ์ คือ สิทธารถะ กับโควินทะ ทั้งคู่ได้บําเพ็ญพรตมุ่งมั่น เพื่อแสวงหาสัจธรรม กระทั่งได้พบพระพุทธเจ้า โควินทะตัดสินใจบวชในพุทธศาสนา แม้ตั้งใจปฏิบัติและยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธองค์ แต่หาได้ตระหนักในสัจธรรม เข้าถึงการบรรลุธรรมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ ในขณะที่สิทธารถะปฏิเสธที่จะเดินตามรอยพระพุทธองค์ เขาได้หันไปเรียนรู้ในทางโลก แสวงหาธรรมและสัจจะด้วยวิถีทางของเขาเอง แต่กลับบรรลุธรรมที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด

เฮอร์มานน์ เฮสเส นักประพันธ์ชาวเยอรมัน ผู้จรดปลายปากกาให้ สิทธารถะ เป็นภาพสะท้อนทัศนะของเฮสเสได้เป็นอย่างดี นั่นคือ การเป็นนักแสวงหาปัญญาได้ด้วยตนเอง หากศึกษาประวัติในวัยเด็กของเฮสเส จะพบว่า เขาเคยเป็นขบถต่อค่านิยมของครอบครัวที่ปรารถนาให้เขาเจริญรอยตามบิดา ด้วยการเป็นนักสอนศาสนา เขาปฏิเสธการเข้าเรียนในระบบโรงเรียน แต่กลับใช้วิธีศึกษาด้วยตนเอง ทั้งผ่านงานอาชีพหลายอย่าง จนในที่สุดมาประสบผลสําเร็จในอาชีพนักเขียน ผลงานหลายเรื่องของเขาจึงไม่เพียงแต่ให้แง่คิดและแนวทางแก่นักอ่านทั่วไปเท่านั้น ยังสามารถหยั่งลึกถึงโลกแห่งการแสวงหาทางจิตใจอีกด้วย

สำนักพิมพ์เคล็ดไทย


สารบัญ : สิทธารถะ : SIDDHARTHA

  • ภาคหนึ่ง
  • บุตรพราหมณ์
  • อยู่กับสมณะ
  • พระสมณโคดม
  • ตื่นจากความลับ
  • ภาคสอง
  • ท่ามกลางหมู่ชน
  • วัฏสงสาร
  • ริมฝั่งแม่น้ำ
  • คนแจวเรือจ้าง
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : สิทธารถะ : SIDDHARTHA

สิทธารถะ บรรลุธรรมพบความสงบ เพราะเขาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้ของตน เรียนรู้จากกัลยาณมิตร และเรียนรู้จากแม่น้ำ เมื่อปี ค.ศ. 1925 เฮสเสเขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่ง มีใจความว่า “...ยกเว้นฉากของเหตุการณ์แล้ว สิทธารถะ ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความเป็นยุโรปมาก สารที่ สิทธารถะ สื่อเริ่มต้นที่ความเป็นปัจเจก ซึ่งเสนอออกมาอย่างจริงจังยิ่งกว่าคําสอนใด ๆ ของเอเชีย สิทธารถะ แสดงออกถึงการปลดปล่อยตัวของผม ให้พ้นไปจากความคิดแบบอินเดีย เส้นทางปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่อทั้งปวงนํามาสู่ สิทธารถะ และจะดําเนินสืบเนื่องต่อไปตราบเท่าที่ผมมีชีวิตอยู่”

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว