สมองแห่งศตวรรษใหม่

พลิกโฉมใหม่...ด้วยอวัยวะที่่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล
จำนวน :

1

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สมองแห่งศตวรรษใหม่

สมองแห่งศตวรรษใหม่

พัฒนาการของมนุษย์ตามแนวคิดของ อัลวิล ทอฟฟ์เลอร์ สรุปได้ว่า สังคมมนุษย์เราผ่านการพัฒนามา 3 คลื่นใหญ่ คือ

คลื่นลูกที่1 "สังคมเกษตรกรรม" กว่าจะก้าวเข้าสู่คลื่นลูกที่2 หรือเรียกกันว่า"สังคมอุตสาหกรรม" ก็ต้องใช้เวลากว่า 8000 ปี จนถึงประมาณ ค.ศ.1650 หรือเมื่อ 3365 ปีมาแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่คลื่นลูกที่ 2

คลื่นลูกที่ 2 คือสังคมอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ และใช้เวลาประมาณอีก 100 ปี พัฒนาจากอตสาหกรรมจากเครื่องจักรไอน้ำมาจนถึงการใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันและถึงขั้นใช้เทคโนโลยีชั้นสูง จนถึงประมาณ ค.ศ. 1750 ซึ่งเป็นยุคอุ๖สาหกรรมการผลิตขนานใหญ่ จนสามารถให้คำจำกัดความถึงลักษณะของสังคมที่เรียกว่า"ยุคอุตสาหกรรม"

หลังจากนั้นอีก 200 ปี จนถึงประมาณค.ศ.1955 โลกเราก็พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงสุดจนสามารถผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถส่งดาวเทียมสื่อสารข้ามทวีปและโลก โลกเราจึงเคลื่อนเข้าสู่คลื่นลูกที่ 3 ที่เรียกว่า"ยุคแห่งข้อมูล ข่าวสารและเครือข่ายการสื่อสาร" เมื่อไม่ถึง 60 ปีที่ผ่านมานี่เอง และขณะนี้โลกเรากำลังก้าวไปสู่พัฒนาการขั้นสูงคลื่นลูกที่ 4 ที่เรียกว่าเป็น"ยุคดิจิตอล" ในปัจจุบัน ซึ่งจะใช้เวลาไปข้างหน้าอีกเพียงประมาณ 20 ปี เท่านั้น เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงคลื่นพัฒนาโลก 4 คลื่นใหญ่


คำนำ : สมองแห่งศตวรรษใหม่

สมองแห่งศตวรรษใหม่

คนไทยเราควรจะใช้พลังงานสมองให้ได้มากกว่านี้ หนังสือเล่มนี้แนะนำว่า สังคมไทยเราต้องเร่งพัฒนาสมองของคนไทยด้วยการเร่งพัฒนาระบบการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจและสมองของคนอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนตลาดทรัพยากรมนุษย์เสียใหม่ จากตลาดแรงงานที่ไม่ต้องใช้สมองไปเป็นตลาดที่ใช้สมองมนุษย์กันอย่างเอาจริงเอาจัง ผู้เขียนเรียกตลาดใหม่นี้ว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" หนังสือเล่มนี้มีสิ่งที่น่าสนใจให้ค้นหาอีกมากมาย...ใครได้อ่านก็จะรู้สึกรักสมองของตัวเองมากขึ้น


สารบัญ : สมองแห่งศตวรรษใหม่

  สมองแห่งศตวรรษใหม่

  1. ประวัติศาสตร์แห่งสังคมไร้สมดุล
  2. มนุษย์รู้สรรพสิ่ง...แต่ไม่รู้ตัวเอง
  3. สมองมนุษย์คือที่สุดแห่งจักรวาล
  4. พัฒนาการสู่ปัญหาดุลยภาพของสังคมไทย

   


เนื้อหาปกหลัง : สมองแห่งศตวรรษใหม่

สมองแห่งศตวรรษใหม่

ในทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ ไม่มีส่วนใดที่มีจำนวนเซลล์มากเท่ากับ "สมอง"

ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีพลังงานมหาศาลขับเคลื่อนอยู่ภายในนั้น สิ่งที่ปรากฎการณ์มหัศจรรย์ของจักรวาล

สมอง คือศูนย์บัญชาการและกำหนดความเป็นไปของชีวิต

สมอง เป็นแหล่งกำเนิดของสารสื่อประสาทสำหรับผลิตความสุข

สมอง เป็นบ่อเกิดแห่งพลังสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนชะตากรรมของโลกได้

อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะรักสมองของตัวเองมากขึ้น!!รีวิวโดยนักเขียน : สมองแห่งศตวรรษใหม่

สมองแห่งศตวรรษใหม่

หนังสือ"สมองแห่งศตวรรษใหม่" ฉฐับนี้ สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อจากผู้มีพระคุณ ซึ่งต้องขอกราบขอบพณะคุณมา ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะคุณชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ดร. สมเกียรติ ชอบผล รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัย-ในธรรม และต้องขอขอบพระคุณมายังกัลยาณมิตรที่สำคัญคือ คุณพิชาญ บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสิน และสำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ กับทีมงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือ รวบรวม ตรวจทานออกมาเป็นรูปเล่มที่อยู่ในมือท่านหากคนไทยจำนวนมากได้รับการพัฒนาสมองและจิตใจรู้จักความจริง ความงาม และความดี มากขึ้นเท่าใด ก็จะเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นเครือข่ายทางปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมแห่งความรู้ ปัญญา และคุณธรรม ขับเคลื่อนประเทศไทยของเรานี้ให้เิกิดความเข้มแข็ง ได้เปรียบในทุกการแข่งขัน อย่างมีความสุขที่ยั่งยืนครับ

ประโชติ สิริวัฒน์ข้อมูลเพิ่มเติม : สมองแห่งศตวรรษใหม่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สมองแห่งศตวรรษใหม่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สมองแห่งศตวรรษใหม่