สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3

สรุปย่อ และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทาง ภาษาไทย สำหรับน้องๆ
จำนวน :

1

325.00 บาท

308.75 บาท

"คุณประหยัดไป 16.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิดภาษาไทย ประถม 1-2-3

สรุปย่อ และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทาง "ภาษาไทย" สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-2-3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านง่าย ได้แนวคิด สามารถใช้สอบ-ตอบคำถามคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิจิตรา ฐนิจวงศ์ศัย


คำนำ : สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3

การปลูกฝังการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย นับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหารพื้นฐานในวิชานั้นๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจ และสนุกสนานที่จะเรียนรู้เด็กๆ ก็จะรักและให้ความสนใจ รวมถึงเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นคือพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนที่ลึกซึ้ง เข้มข้นขึ้นแตกฉานในเนื้อหา เข้าใจแก่นแท้ หลักคิด และมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งผู้ปกครองอาจเลือกวิธีการเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือเลือกหาหนังสือเสริมความรู้และแบบฝึกหัดที่ตรงตามความต้องการของเด็กมาเพิ่ม เป็นการเตรียมพื้นฐานให้แน่น ตรงจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง

ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาไทยนั้น เนื้อหาภาษาไทยจริงๆ จะมีอยู่เพียง 5 สาระคือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

"สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3" เล่มนี้บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียนที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกคิดกับวิชาภาษาไทย ที่วัดทั้งความรู้ ความจำ การวิเคราะห์ และทักษะการใช้ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญวิชาภาษาไทย


สารบัญ : สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3

  • สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 1
  • สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 2
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 2
  • สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 3
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 3
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3

กิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะทาง "ภาษาไทย" ตรงตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ คือ

 • สาระที่1 การอ่าน
 • สาระที่2 การเขียร
 • สาระที่3 การฟัง การดู และการพูด
 • สาระที่4 หลักการใช้ภาษาไทย
 • สาระที่5 วรรณคดีและวรรณกรรม

ที่เน้นองค์ความรู้ตามตำราเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสริมด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหลากหลาย เติมพื้นฐานและทักษะทางภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุปหลักคิด ภาษาไทย ประถม 1-2-3