หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4

ต้นไม้ แก่ชราเต็ที่ย่อมไม่ดูดดื่มปุ๋ยเลี้ยงลำตันได้เลยมีแต่ทรุดโทรมหาความตายเสมอ

Tags : ศาสนาพุทธ พระอริยสงฆ์ ชุดอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์ และร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่องสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาชน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ภายใต้แนวคิด "ประทีปแห่งความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์และเพื่อมนุษย์"


สารบัญ : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4

  หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร

  • หลวงปู่ผู้อ่อนน้อมถ่อมองค์
  • ว่าด้วยชาตืตระกูล
  • กำเนิดเด็กชายวอ
  • เซนต์หลุย - นักบุญหลุย
  • สลดสังเวชเพราะเห็นสัตรวฺถูกฆ่า
  • อุปสมบทในะรัพุทธศาสนา
  • ประเดิมนอนกลดธุดงค์ ครั้งแรก
  • พระอาจารย์บุญ อาจารย์กรมมฐานองค์แรก
  • พบหลวงปู่ใหญ่เสาร์ และหลวงปู่มั่น
  • เปรียบนิสัยหลวงปู่มั่นกับพระอาจารย์บุญ
  • เข้าร่วมในกองทักธรรม
  • เดินทางเข้าโคราช
  • ถวายตัวเป็นศิษย์ หลวงปุ่ใหญ่เสาร์
  • สอบไล่ครั้งรก ที่ภาวนาทรมานกาย
  • พบแม่ชีอภิญญาสูง
  • ม้างกาย
  • เห็นพญานาคเป็นครั้งแรก
  • ยาน้ำมูตรเน่า - ยาปรมัตถ์ของพระพุทธเจ้า
  • ตำรับยาหม้อใหญ่ของหลวงปู่
  • เคยปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
  • ภาวนาที่ถ้ำผาบิ้ง
  • น้ำซำ บ่อน้ำศักดิ์ของเหล้าเทพ
  • ย้อนกลับไปถ้ำผาปู่
  • ไปดักรอพบหลางปู่มั้น
  • บันทึกลักษณะ - อุปนิสัยหลวงปู่มั่น
  • ทวนระลึกถึงคำสอนของหลวงปู่มั่น
  • บันทึกที่บ้านห้วยหีบ
  • เตรียมการรับหลวงปุ่มั่น มาบ้างหนองผือ
  • นี่อหละปราชญ์แท้!
  • เรื่องของ "เทพอุ้ม"
  • เรื่องของภูบักเบิก
  • การบำเพ็ญเพียรที่ภูบักบิด
  • ผจญพญานาคภุบักบิด
  • คนถูกเสือคาบไปต่อหน้าต่อตา
  • เจ้าตัวยางมี่ถ้ำแก้งยาว

เนื้อหาปกหลัง : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4

อย่าเชื่อจิต ให้เชื่อธรรมะ คือ ความเป็นเอง คือ ความดับของสังขาร จึงำม่ร้อนกระสับกระส่าย จึงแลเห็นปกติของจิตก็ได้ชื่อว่าเห็นธรรมรีวิวโดยนักเขียน : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4

หนังสือชุด "อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ ๑" เรียบเรียงขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระอริยงฆ์ ผู้เจริญรอยตามพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐาน ที่มั่นคงในปฏิปทา และศีลาาจารวัตรที่งดงามควรแก่การยึดเหนี่ยวปฏิบัติ ชำระล้างกิเลาอันเป็นสาเหตุของการเกิดทุกข์

คำสอนของอริยสงฆ์ เปรียบเสมือนความสว่างที่คอยจัดความมืดให้หลบุดพ้นไปจากจิตใจ ทำให้เกิดสติ มีปัญญา รู้จักแก้ปัญหา ซึ่งคนเราละเลยการปฏิบัติดี ขาดธรรมมะ เป็นความบกพร่องต่อ ศีลธรรม หนังสือชุดนี้จุดประกายแห่งธรรมให้คิด พูด อย่างมีสติ

หนังสือชุด "อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ ๑"  ได้รวบรวมเรียบเรียงพระอริยสงฆ์สายพระป่ากรรมฐาน ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์กนุสีโล) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) หลวงปู่มั่น ๓ูริทัตฺโต หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่หลุยจันทสาโร พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ (สงห์ ขนุตยาคโม) หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสัมปันโน)

การจัดทำหนังสือชุดนี้ เพื่อให้ผู้ใฝ่ธรรมได้รู้อีกแง่มุมหนึ่งของการธุดงควัตร ฝึกกรรมฐาน หลักคำสอน หลักปฏิบัติ ผ่านการขัดเกลา ทดสอบจิต อย่างเคร่งครัด เป็นแนวทางธรรมที่ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ทางโลก ให้สงบสุขในทางธรรม ซึ่งเป็นขั้นแรกของการฝึกกรรมฐาน ด้วยการสำรวจความพร้อมของจิตใจ

ความสุขที่เกิดจากใจสงบ ย่อมนำมาซึ่งสติ ปัญญา สมาธิคิดทำสิ่งให พึงระลึกไว้ในคำสอน เพราะมนุษย์ล้วนแต่มีความโกรธ ความโลภ ความหลง ซ่อนเร้นอยู่ในใจ หากทำอะไรโดยไม่คิดไตร่ตรองอย่างมีสติ ความทุกข์ที่ขังอยู่ด็เป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นเอง

ต้องขอขอบพระคุณ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉายปละทีมงานกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ที่เล็งเห็นคุณค่าจองธรรมะคำสั่งสอนพระอริยสงฆ์ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใฝ่ธรรมได้ศึกษาปฏิบัติ สือยทอดแนวทางของพระป่า ฝ่ายกรรมฐาน ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุก ๆ องค์

ดร.ปฐม นิคมานนท์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4

พระป่าหรือพระธุดงคกกรรมฐาน ทราได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นพระบูรพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมพราะกรรมฐาน ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ที่บำเพ็ญความเพียรจบยรรลุธรรมชั้นสูงสุด และได้อบรมสั่งสมบารทมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณรจนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม เป็นสุปฏิปันโน ที่มีปฏิทา คือ ข้อวัตรข้อปฏิบัติต่างๆ ที่น่าเลื่อมใสซรัทธา

หนังสือชุด "พระอริยงสงฆ์ แห่งแผ่นดิน ชุดที่ ๑" จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่กลักคำสอนของพระอริยสงฆ์ ผู้ฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ น้อมนำรึดถึงกลักคำสอนที่โดดเด่น เพื่อนำมาขัดเกลาให้ชีวิตไม่หลงยึดติดกับโลกของวัตถุ จนลืมคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาท ไม่ให้ลืมตัว ไม่ให้ลืมบุญวาสนาของตน คือไม่ให้ลืมตัวในการสร้างคุณงามความดี ใจเราก็ไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ อันเป็นเหตุให้ต่อภพต่อชาติเป็นมนุษย์ต่อไป เมื่อบารมีไม่เก่กล้า ไม่เชื่อมั่นใจพระรัตรตรัย เราก็จะพากันไปสู่ภพที่ต่ำลงได้

พระอริยสงฆ์ผู้มีปฏิปทา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ในศีลาจารวัตร มุ่งมั่นเผยแพร่คำสอนเดินตามรอบพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดไม่หลงโลก มุ่งแต่ธรรม ล้วนแต่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทุกท่านศรัทธาในบารมีและยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

หนังสือชุดอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ ๑ ได้นำชาติภูมิและคำสอนพระเถระ ๑๔ รูป น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเป็นมงคลอาทิ พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต หลวงผู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ชอบฐานสโม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระญาณวิศิษฏ์สมิทธีวีราจาย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณพระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) หลวงปู่พรม จิรปุญโญ พระเทพสุทธาจารย์ (โซติ คุณสัมปันโน)

หนังสือชุด "อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ ๑" เรียบเรียงโดย ดร.ปฐม นิคมานนท์ ได้นำหลักคำสอน ปฏิปทา คุณงามความดีและเก่นธรรมมรดกความคิด ซึ่งเป็นอย่าง "การไม่ยึดติดไม่หลงโลก หลงกิเลส"

น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

 ข้อมูลเพิ่มเติม : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลวงปู่หลุย จันฺทสาโร - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 4