คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

เปิดติวครบวงจร ทุกหน่วยงานสอบ และติวทางไปรษณีย์
จำนวน :

1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์ เหมาะสำหรับ

 • ผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
 • ผู้เตรียมสอบเข้ารับราชการ สายปลัดอำเภอ อบต., เทศบาล
 • ผู้เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ, พลตำรวจ
 • ผู้เตรียมสอบเข้ารับราชการและรัฐวิสาหกิจในสายนิติกร
 • เสริมพื้นฐานความรู้ของการเรียนปริญญาโท

 


คำนำ : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ คณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมา เวลานักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ มักจะพบปัญหาว่าเนื้อหาที่จะใช้ในการเตรียมตัวสอบมีขอบเขตกว้าง การที่ศึกษาให้ทันเวลาเพียงพอสำหรับการใช้เตรียมตัวสอบเป็นการยาก หนังสือเล่มนีเได้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในการใช้เตรียมตัวสอบ ซึ่งประกอบความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย กฏหมายมหาชน กฏหมายอาญา กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเจาะข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อในแต่ละสาขากฏหมาย ได้ศึกษาและมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการเตรียมตัวสอบ

นอกจากนี้หนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ยังเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยในการเตรียมสอบเข้าทำงานหรือรับราชการ ที่ต้องอาศัยความรู้ในทางด้านกฏหมาย เช่น สายนิติกร ปลัดอำเภอ นายร้อยตำรวจ เป็นต้น

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึนมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ  อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ้งขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

  • ความรู้เบื้อนต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
  • กฏหมายมหาชน
  • สรุปย่อกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
  • หลักกฏหมายปกครอง
  • สรุปกฏหมายอาญา
  • สรุปย่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 1
  • เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 2
  • เจาะข้อสอบเก่าการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 3

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์