ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม
จำนวน :

1

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

เดินทางไปลาวอย่างไร

การเดินทางไปลาวช่างสะดวกสบายและเลือกได้หลายวิธี ซึ่งคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า แค่มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน อยากจะเดินทางแบบไหนก็เลือกได้ตามสะดวก

เครื่องบิน มีสายการบินต่างๆ ให้บริการเที่ยวบินไปยังเวียงจันทน์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และปากเซ จะออกเดินทางจากที่ใดไปที่ใดต้องตรวสอบเที่ยวบินและค่าบริหารให้ดีก่อนเดินทาง

รถยนต์ คนไทยสามารถขับรถยนต์เข้าไปในลาวได้ หรือจะเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางก็แสนสะดวกเพราะมีรถโดยสารให้บริการหลายเส้นทาง เช่น อุดรธานี-นครหลวงเวียงจัทน์ อุบลราชธานี-ปากเช มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นต้้น

รถไป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ไม่ได้เปิดให้รถยนต์ประเทศได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีรางรถไฟสายหนองคาย-ท่านนาแล้งข้ามผ่านด้วย

เรือข้ามฟาก มีเรือโดยสารข้ามแม่น้ำโขงหลายจุด เช่น ด่านเชียงชอง-ห้วยทราย จ.เชียงราย ด่านบึงกาฒ ด่านนครพนม-ท่แขก จ.นครพนม เป็นต้น ควรศึกษาเส้นทางและรายเอียดต่างๆ ก่อนเดินทาง


คำนำ : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยเป็นหนึ่งในชาตืสมาชิดอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อเราทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง จึงควรปลูกฝังเรื่องอาเซียนให้ประชาชนทั้วไปได้รับรู้แบะเข้าใจ ซึ่งการนำเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้ของภาคประชาชนนั้น ต้องทำเนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าน มีจุดเน้นที่เด้นชัด โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ยิ่งต้องปลูกฝันให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น เนื้อหาของหนังสือจึงต้องมีรูปประกอบที่สื่อสารได้ชัดเจนไม่น่าเบื่อ เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

แม้ก่อนหน้านี้จะมีหนังสือชุึดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนออกมาบ้างแล้ว แต่กลับเป็นการดีเพราะหนังสือชุดนี้สามารถสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่ร และอาจจะเก็บตกประเด็ยที่ขาดตกบพรองไป เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีรายอะเอีดมากมานและสนุกสนานน่าติดตาม เช่น วิถีชีวิจในประเทศนั้น การไปโรงเรียน ความหลากหลายทางเผ่าพันธ์ ฯลฯ

หนังสือชุด THE ASEAN WAY เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์นามมรบุํคส์พัลลิชั่นส์ สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้อ่านที่เป็นเยาชนเพื่อใช้ประกอบการศึกษา และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเยาวชนได้อ่านหนัสือชุดนี้ก่อน แล้วจึงไปศึกษาอาเซียนในราบอะเอียดเชิงลึกต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาเห็นว่าอาเซียนนั้นไม่ไกลตัวและจับต้องได้ นับเป็นสื่อสำคัญอีกสื่อหนึ่งในการให้ความเข้าใจแก่เยาวชนอันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สารบัญ : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

  • สะบายดีลาว
  • แดนดินถิ่นลาว
  • หลากหลายเผ่าพันธ์
  • การปกคลอง
  • อาชีพต่างๆ
  • แขวงสำคัญ
  • ท่องไปทั่วลาว
  • การเดินทาง
  • เทศการและวันสำคัญ
  • ศสนา
  • ชีวิตในลาว
  • การแต่งกาย
  • ไปโรงเรียน
  • อร่อยแบบลาว
  • ผักและสมุนไพร
  • ดนตรีและการละเล่น
  • พักผ่อนหย่อนใจ
  • ศิลปหัตกรรม
  • สานพัดไว้ใช้คลายร้อน
  • สิ่งที่คสรรู้เมื่อไปลาว
  • รู้จักภาษาลาว
  • นิทายพื้นบ้าน
  • ประวัติศาสตร์
  • ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
  • บุคคลที่น่ารู้จัก
  • มิตรภาพไทย-ลาว
  • ลาวกับอาเซียน
  • เวียงจันทน์เกมส์
  • ทบทวนชวนคิด
  • สนทนาภาษาลาว

เนื้อหาปกหลัง : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

ประชาคมอาเซียนคือการรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียนเพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่ากัน

 • เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง ใช้อ้างอิงได้
 • รู้จักวิถีลาว มองชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม
 • ท่องเที่ยวไปตามแขวงและสถานที่สำคัญ
 • ลงมือทำอาหารลาว
 • ลองจักสาน งานหัตถกรรมลาว
 • นิทานพื้นบ้านสนุกคู่คุณธรรม
 • ประวัติศาสตร์น่ารู้ บุคคลสำคัญที่ต้องรู้จัก
 • คำถามทบทวนเพิ่มพูนความรู้
 • สนทนาเบื้องต้น 3 ภาษา ไทย-ลาว-อังกฤษ

เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากรู้จักประเทศสมาชิดอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

ท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซียนที่ตื่นตัวกันเป็นวงกว้าง ทำให้มีข้อมูลมากมายหลั่งไหลออกมาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา จนอาจทำให้ลังเลว่าควรจะเลือกเรียนรู้จากแหล่งใด จึงจะได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียและประเทศสมาชิดอย่างครบถ้วน และยังอ่านสนุกสนาน เข้าใจง่าย อ่านจบแล้วรู้สึกว่าไ้ด้รู้จักสนิทสนมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

นานบุ๊คส์จึงจับมือกับเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำหนังสือชุด THE ASEAN WAY ขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสืออาเซียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสมาชิดอาเซียนครบถ้วนทุกด้าน เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การทำมาหากิน การใช้ชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมภาษา ประวัติศาสตร์ หรือนิทานพื้นบ้าน และยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และภาพวาดการ์ตูนสีสันสวยงามที่ช่วยให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน

สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาเซียน หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือแนะนำตัวประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ใหล้ชิดประเทศไทย แต่เราไม่ค่อยขรู้จักเขามากนัก และสำหรับผู้ที่รู้จักอาเซียนบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น และรู้จักอย่างรอบด้านเหมือนกับรู้จักเพื่อนสนิทคนหนึ่ง

เหตุผลสำคัญที่เราต้องรู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้เหมือนรู้จัดเพื่อสนิทก็เพราะประชาคมอาเซียคือการรวมดันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู้การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ลาว ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY