ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม
จำนวน :

1

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

พิพิธภัณฑ์รองเท้า

นางอีเมลดา มาร์โกสภรรยาของอดีตประธานาธิบดีเปอร์ดินานด์ มาร์โกส เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์รองเท้าที่เมืองมารีกีนาเมื่อปี พ.ศ.2544 แรกเริ่มนางมาร์โกส มอบรองเท้าจำนวน 758 คู่ จากรองเท้าทั้งหมดมากกว่า 3,000 คู่ เพื่อจัดแสดงให้ชมพิพิธภัณฑ์ ภายหลังยังมีรองเท้าของบุคคลสำคัญต่างๆ ทั้งในท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ

แม่น้ำใต้ดิน

แม่น้ำใต้ดิน ปวยร์โตปรินเซซา จังหวัดปาลาวัน เป็นแม่น้ำใต้ดินเที่ยวที่สุดในโล มีความยาวถึง 8.2 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติปวยร์โตปรินเซซาซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์

เมืองโบราณอิงตรามูดรส

อิงตรามูโรส อยู่ที่มะนิลา มีเนื้อหาที่ประมาณ 395 ไร่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2114 ในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของสเปน อดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในประกอบด้วยโบสถ์ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสถานที่สำคัญ เช่น ป้ิมซันติอาโต รอบนอกเป็น ป้อมปราการและกำแพงเมืองสูงเพื่อป้องกันข้าศึกและโจรสลัดรุกราน

สวนรีซัล

สวนรีซัล มีอีกชื่อว่า ลูเนตส เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของมะนิลาภายในเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์โคเช รีชัล ผู้นำการประกาศเอราชจากสเปน และเป็นบริเวณที่ใช้ประกาศอิสรภาพจากสหรัญอเมริกาในปี พ.ศ.2484

นอกจากนี้ ภายในสวนรีซัลยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ เช่น อาคารสำนักงานใหญ่กระทรวงการท่องเที่ยว ฟิลิปปินส์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ หอสมุดแห่งชาติหอดูดาว สวนแสดงกล้วยไม้และผีเสื้อ และอนุสาวรีย์ ลาปู-ลาปู วีรบุรุษคนแรกขอวฟิลิปินส์


คำนำ : ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยเป็นหนึ่งในชาตืสมาชิดอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อเราทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง จึงควรปลูกฝังเรื่องอาเซียนให้ประชาชนทั้วไปได้รับรู้แบะเข้าใจ ซึ่งการนำเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้ของภาคประชาชนนั้น ต้องทำเนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าน มีจุดเน้นที่เด้นชัด โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ยิ่งต้องปลูกฝันให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น เนื้อหาของหนังสือจึงต้องมีรูปประกอบที่สื่อสารได้ชัดเจนไม่น่าเบื่อ เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

แม้ก่อนหน้านี้จะมีหนังสือชุึดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนออกมาบ้างแล้ว แต่กลับเป็นการดีเพราะหนังสือชุดนี้สามารถสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่ร และอาจจะเก็บตกประเด็ยที่ขาดตกบพรองไป เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีรายอะเอีดมากมานและสนุกสนานน่าติดตาม เช่น วิถีชีวิจในประเทศนั้น การไปโรงเรียน ความหลากหลายทางเผ่าพันธ์ ฯลฯ

หนังสือชุด THE ASEAN WAY เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์นามมรบุํคส์พัลลิชั่นส์ สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้อ่านที่เป็นเยาชนเพื่อใช้ประกอบการศึกษา และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเยาวชนได้อ่านหนัสือชุดนี้ก่อน แล้วจึงไปศึกษาอาเซียนในราบอะเอียดเชิงลึกต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาเห็นว่าอาเซียนนั้นไม่ไกลตัวและจับต้องได้ นับเป็นสื่อสำคัญอีกสื่อหนึ่งในการให้ความเข้าใจแก่เยาวชนอันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เนื้อหาปกหลัง : ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

ประชาคมอาเซียนคือการรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียนเพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่ากัน

 • เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง ใช้อ้างอิงได้
 • รู้จักวิถีลาว มองชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม
 • ท่องเที่ยวไปตามแขวงและสถานที่สำคัญ
 • ลงมือทำขนมหวานแบบฟิลิปินส์
 • ลองการละเล่นแบบเด็ก ๆ ฟิลิปปินส์
 • นิทานพื้นบ้านสนุกคู่คุณธรรม
 • ประวัติศาสตร์น่ารู้ บุคคลสำคัญที่ต้องรู้จัก
 • คำถามทบทวนเพิ่มพูนความรู้
 • สนทนาเบื้องต้น 3 ภาษา ไทย-ฟิลิปิโน-อังกฤษ

เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากรู้จักประเทศสมาชิดอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

ท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซียนที่ตื่นตัวกันเป็นวงกว้าง ทำให้มีข้อมูลมากมายหลั่งไหลออกมาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา จนอาจทำให้ลังเลว่าควรจะเลือกเรียนรู้จากแหล่งใด จึงจะได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียและประเทศสมาชิดอย่างครบถ้วน และยังอ่านสนุกสนาน เข้าใจง่าย อ่านจบแล้วรู้สึกว่าไ้ด้รู้จักสนิทสนมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

นานบุ๊คส์จึงจับมือกับเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำหนังสือชุด THE ASEAN WAY ขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสืออาเซียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสมาชิดอาเซียนครบถ้วนทุกด้าน เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การทำมาหากิน การใช้ชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมภาษา ประวัติศาสตร์ หรือนิทานพื้นบ้าน และยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และภาพวาดการ์ตูนสีสันสวยงามที่ช่วยให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน

สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาเซียน หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือแนะนำตัวประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ใหล้ชิดประเทศไทย แต่เราไม่ค่อยขรู้จักเขามากนัก และสำหรับผู้ที่รู้จักอาเซียนบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น และรู้จักอย่างรอบด้านเหมือนกับรู้จักเพื่อนสนิทคนหนึ่ง

เหตุผลสำคัญที่เราต้องรู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้เหมือนรู้จัดเพื่อสนิทก็เพราะประชาคมอาเซียคือการรวมดันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู้การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ฟิลิปปินส์ ( ปกใหม่ ) THE ASEAN WAY