ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Justice is the spirit of law

ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย

จำนวน :

1

169.00 บาท

160.55 บาท

"คุณประหยัดไป 8.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Justice is the spirit of law

ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย


คำนำ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลผลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับนี้ ได้รวบรวมขึ้นอย่างถูกต้องตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน จัดรูปแบบที่สวยงาม สะดวกต่อการอ่านและพกพาเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าผู้รวบรวมยังได้ระบุชื่อหัวข้อเรื่องไว้ทุกมาตรา ว่ามาตรานั้นเป็นเรื่องอะไร เพื่อความสะดวกในการอ่าน ศึกษาและค้นคว้า เหมาะามสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย สอบเนติบัณฑิต สอบตำรวจ สอบผู้พิพากษา อัยการ เพราะสำหรับกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป

อนึ่ง ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์) ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา (แบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยแล้ว

ขอให้ท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามตามปรารถนาทุกประการ


สารบัญ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  • ข้อความเบื้องต้น
  • สอบสวน
  • วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  • อุทธรณ์และฎีกา
  • ฎีกา
  • พยานหลักฐาน
  • การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  • อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา

เนื้อหาปกหลัง : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Justice is the spirit of law

ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา