Reading Comprehension Level 3

โดยวรินทร์ เนาวประทีป
จำนวน :

1

85.00 บาท

80.75 บาท

"คุณประหยัดไป 4.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Reading Comprehension Level 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำนำ : Reading Comprehension Level 3

หนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชุด Reading Comprehension ชุดนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 เล่มคือ

1. Reading Comprehension Level 1

2. Reading Comprehension Level 2

3. Reading Comprehension Level 2

เป็นหนังสือเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการอ่านของเด็ก ซึ่งจะได้ทั้งการออกเสียงคำ การเปล่งสำเนียงภาษา การเขียนสะกดคำได้ถูกต้องรวมทั้งแปลความหมายของคำศัพท์และข้อความที่อ่านได้และที่สำคัญที่สุดคืออ่านแล้วได้สาระ คือ สามารถตอบคำถามเกี่ยกับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องอีกด้วย โดยเรื่องที่อ่านแต่ละเรื่องนั้นจะมีคำถามให้ตอบเรื่องละ 10 ข้อ ในแต่ละเล่มจะมี 50 เรื่องด้วยกัน นักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเองจากเฉลยแยกเล่มที่แนบมาด้วย

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้เรียน ครูอาจารย์ ผู้สอน ที่ต้องการเสริมประสบการณ์การอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีอีกเล่มหนึ่ง

 

ด้วยความปรารถนาดี

วรินทร์  เนาวประทีป


สารบัญ : Reading Comprehension Level 3

  Reading Comprehension : Level 3

  Reading Exercise 1

  Reading Exercise 2

  Reading Exercise 3

  Reading Exercise 4

  Reading Exercise 5

  Reading Exercise 6

  Reading Exercise 7

  Reading Exercise 8


เนื้อหาปกหลัง : Reading Comprehension Level 3

ประกอบด้วย

-บทความประเภทต่าง ๆ พร้อมชุดคำถาม 50 ชุด

-เฉลยคำตอบครบทุกชุด (แยกเล่ม)ข้อมูลเพิ่มเติม : Reading Comprehension Level 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Reading Comprehension Level 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : Reading Comprehension Level 3