ผู้นำนันทนาการ

          ผู้นำนันทนาการ คือ บุคคลที่มีความสำคัญต่อการนันทนาในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องมีหน้าที่และบทบาทในการบริหารจัดการ การนันทนาการและขับเคลื่อนกิจกรรมนันทนาการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงมีเนื้อหาสาระเน้นในการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำนันทนาการโดยแท้จริง โดยบรรจุสาระเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ความรู้เกี่ยวกับการนันทนาการ
 2. ความรู้ความเข้าใจในการสร้างคุณลักษณะของความเป็นผุ้นำนันทนาการ ประกอบด้วยภาวะผู้นำ ปรัชญา บุคลิกภาพ สุขภาพ คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร
 3. ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการสร้างทักษะปฏิบัติการเป็นผู้นำนันทนาการประกอบด้วยกิจกรรมและเกมนันทนาการ พฤติกรรมกลุ่มและทักษะผู้นำนันทนาการ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นแนวทางในการค้นคว้า ศึกษา เพื่อพัฒนาผู้นำนันทนาการสู่ความเป็นเลิศได้อย่างดียิ่ง

Tags : หนังสือเล่มไทย สันทนาการ เกมส์/ทดสอบเชาวน์ปัญญา

จำนวน :

1

360.00 บาท

342.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ผู้นำนันทนาการ

          ผู้นำนันทนาการ คือ บุคคลที่มีความสำคัญต่อการนันทนาในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องมีหน้าที่และบทบาทในการบริหารจัดการ การนันทนาการและขับเคลื่อนกิจกรรมนันทนาการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงมีเนื้อหาสาระเน้นในการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำนันทนาการโดยแท้จริง โดยบรรจุสาระเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ความรู้เกี่ยวกับการนันทนาการ
 2. ความรู้ความเข้าใจในการสร้างคุณลักษณะของความเป็นผุ้นำนันทนาการ ประกอบด้วยภาวะผู้นำ ปรัชญา บุคลิกภาพ สุขภาพ คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร
 3. ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการสร้างทักษะปฏิบัติการเป็นผู้นำนันทนาการประกอบด้วยกิจกรรมและเกมนันทนาการ พฤติกรรมกลุ่มและทักษะผู้นำนันทนาการ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นแนวทางในการค้นคว้า ศึกษา เพื่อพัฒนาผู้นำนันทนาการสู่ความเป็นเลิศได้อย่างดียิ่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้นำนันทนาการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำนันทนาการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ผู้นำนันทนาการ