รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

"ขณะที่ผมยังดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ก็มองเห็นศักยภาพของหมามุ่ยอินเดียว่าจะเป็นพืชที่ทำเงินสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรไทย ทั้งในการปลูกเพื่อขายเมล็ดและการแปรรูปเป็นยาหรืออาหารเสริมเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

สมโภชน์ ทับเจริญ

อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

 

"รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย เป็นหนังสือที่นำเสนอความจริงในทุกๆ ด้านของหมามุ่ยอินเดีย เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการคิดพิจารณาและตัดสินใจต่างๆ เช่น หากต้องการปลูกพืชชนิดนี้เป็นอาชีพหลัก ต้องเตรียมการอย่างไร หรือถ้าสนใจปลูกเป็นอาชีพเสริม ต้องทำอย่างไรบ้าง ฯลฯ

นอกจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักและเข้าใจหมามุ่ยอินเดียได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของประโยชน์ สรรพคุณ และการเพาะปลูกแล้ว รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย ยังนำเสนอมุมมองในการแก้ปัญหา พัฒนาและต่อยอด เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรในการเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายเมล็ดดิบ หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งจะเป็นหนทางที่ทำให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคต"

 

เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

170.00 บาท

161.50 บาท

"คุณประหยัดไป 8.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

"ขณะที่ผมยังดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ก็มองเห็นศักยภาพของหมามุ่ยอินเดียว่าจะเป็นพืชที่ทำเงินสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรไทย ทั้งในการปลูกเพื่อขายเมล็ดและการแปรรูปเป็นยาหรืออาหารเสริมเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

สมโภชน์ ทับเจริญ

อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

 

"รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย เป็นหนังสือที่นำเสนอความจริงในทุกๆ ด้านของหมามุ่ยอินเดีย เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการคิดพิจารณาและตัดสินใจต่างๆ เช่น หากต้องการปลูกพืชชนิดนี้เป็นอาชีพหลัก ต้องเตรียมการอย่างไร หรือถ้าสนใจปลูกเป็นอาชีพเสริม ต้องทำอย่างไรบ้าง ฯลฯ

นอกจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักและเข้าใจหมามุ่ยอินเดียได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของประโยชน์ สรรพคุณ และการเพาะปลูกแล้ว รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย ยังนำเสนอมุมมองในการแก้ปัญหา พัฒนาและต่อยอด เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรในการเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายเมล็ดดิบ หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งจะเป็นหนทางที่ทำให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคต"

 

เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

หมามุ่ยอินเดีย เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความสนใจอันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดต่างประเทศเพื่อนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคพาร์กินสัน อีกทั้งยังมีสรรพคุณในด้านฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ บำรุงสมองและร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจด้านสุขภาพที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยพืชชนิดนี้ยังเหมาะสมกับภูมิอากาศแบบไทยๆ ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตเร็ว จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสาะหาพืชราคาดีมีอนาคตมาปลูก

แต่ในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับหมามุ่ยอินเดียในเมืองไทยยังมีไม่มากนัก เพราะเพิ่มมีการนำมาปลูกและศึกษาอย่างจริงจังเมื่อปี 2554 โดยคณะนักวิขาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทางสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีหนังสือเกี่ยวกับหมามุ่ยอินเดียที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ที่สำคัญ ต้องอ่านสนุก เข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจ นำไปใช้และปฏิบัติได้จริง กระทั่งสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นหนังสือ รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย เล่มนี้

รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย เป็นหนังสือที่พิถีพิถันในการจัดทำเป็นอย่างสูง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าสนใจ โดยทางทีมงานได้สัมภาษณ์ อาจารย์สมโภชน์ ทับเจริญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ที่ได้ชื่อว่าเข้าใจหมามุ่ยอินเดียอย่างถ่องแท้ หรือหากจะบอกว่าเป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจหมามุ่ยอินเดียวมากที่สุดในเมืองไทยก็ไม่ใช่คำกล่างอ้างที่เกินจริงแต่อย่างใด ด้วยท่านเป็นผู้นำเมล็ดหมามุ่ยอินเดียมาเพราะปลูกเพื่อศึกษาวิจัยอย่างครบวงจรเป็นคนแรกของเมืองไทย รวมทั้งได้สัมภาษณ์ อาจารย์เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารโครงการปลูกหมามุ่ยอินเดียของศูนย์วิจัยฯ ในปัจจุบัน

ทางสำนักพิมพ์ขอขอบคุณ อาจารย์สมโภชน์ ทับเจริญ และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์ เป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลต่างๆ รวมถึงการอนุญาตให้ทีมงานเข้าไปศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลในแปลงหมามุ่ยอินเดียของสถาบันเป็นระยะ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการการเพาะปลูก การดูแล และการเติบโตของเข้าพืชมหัศจรรย์ชนิดนี้ได้อย่างถ่องแท้และถูกต้อง

 

สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม : รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รวยล้นฝัก มหัศจรรย์หมามุ่ยอินเดีย