ธรรมนิเทศ

อันการที่พระเถระรูปใดรูปหนึ่ง จะถึงซึ่งความเจริญก้าวหน้าในสมณฐานันดรศักดิ์ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ "มีความรู้มีความสามารถ มีโอกาส มีผู้สนับสนุน และมีบุญกุุศลที่ได้กระทำไว้" ท่านพระครูฯ นับว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ

การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม ที่ "พระศรีธรรมภาณี" นี้ เป็นราชทินนามที่มีความหมายไพเราะ และสมกับท่านเจ้าคุณฯ ด้วยประการทั้งปวง 

Tags : หนังสือเล่มไทย ศาสนา/ปรัชญา ธรรมะประยุกต์

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ธรรมนิเทศ

อันการที่พระเถระรูปใดรูปหนึ่ง จะถึงซึ่งความเจริญก้าวหน้าในสมณฐานันดรศักดิ์ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ "มีความรู้มีความสามารถ มีโอกาส มีผู้สนับสนุน และมีบุญกุุศลที่ได้กระทำไว้" ท่านพระครูฯ นับว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ

การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม ที่ "พระศรีธรรมภาณี" นี้ เป็นราชทินนามที่มีความหมายไพเราะ และสมกับท่านเจ้าคุณฯ ด้วยประการทั้งปวง รีวิวโดยนักเขียน : ธรรมนิเทศ

คำปรารถ

หนังสือ "ธรรมนิเทศ" เล่มนี้เป็นผลงานการแสดงธรรมช่วงท้ายรายการโทรทัศน์ อาสาตามหาคนดี ทาง MCU TV  และ WB TV ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. ได้ ดำเนินการผลิตรายการนี้ป้อนให้กับรายการโทรทัศน์ของมหาจุฬา ฯ และเครือข่าย โดยได้รับความเห็นชอบจาก พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 ทาง WB TV และภายหลังได้นำออกอากาศควบคู่ไปทาง MCU TV จนถึงปัจจุบันข้อมูลเพิ่มเติม : ธรรมนิเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธรรมนิเทศ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ธรรมนิเทศ