ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต (ค 2) (180.-)

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของจิตในวาระสุดท้ายของชีวิตรวมทั้งความจำเป็นในการเตือนตนฝึกฝนใจเพื่อรับมือกับความตายและวิธีการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตาย ความน่าสนใจเป็นพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่อรรถาธิบายเกี่ยวกับกระบวนการตายและสภาวะหลังตายจากมุมมองของพุทธศาสนาแบบวัชรยาน ซึ่งแม้มีรายละเอียดแตกต่างไปจากทัศนะแบบเถรวาทแต่ในภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน

Tags : หนังสือเล่มไทย ศาสนาทั่วไป ศาสนา ปรัชญา

จำนวน :

1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต (ค 2) (180.-)


รายละเอียด : ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต (ค 2) (180.-)

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของจิตในวาระสุดท้ายของชีวิตรวมทั้งความจำเป็นในการเตือนตนฝึกฝนใจเพื่อรับมือกับความตายและวิธีการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตาย ความน่าสนใจเป็นพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่อรรถาธิบายเกี่ยวกับกระบวนการตายและสภาวะหลังตายจากมุมมองของพุทธศาสนาแบบวัชรยาน ซึ่งแม้มีรายละเอียดแตกต่างไปจากทัศนะแบบเถรวาทแต่ในภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว