อธิบายมิลินทปัญหา

“มิลินทปัญหา” นับว่าเป็นปุจฉาวิสัชชนาอันแสดงถึงความเลอเลิศทางปัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดหลังพุทธปรินิพพาน ระหว่างมหาปราชญ์แห่งยุค ๒ ท่าน
จำนวน :

1

265.00 บาท

251.75 บาท

"คุณประหยัดไป 13.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อธิบายมิลินทปัญหา

อธิบายมิลินทปัญหา

“มิลินทปัญหา” นับว่าเป็นปุจฉาวิสัชชนาอันแสดงถึงความเลอเลิศทางปัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดหลังพุทธปรินิพพาน (ราว ๔๐๐-๕๐๐ ปี) ระหว่างมหาปราชญ์แห่งยุค ๒ ท่าน ลักษณะพิเศษที่ทําให้ “มิลินทปัญหา” มีความโดดเด่นจากตําราทาง พุทธศาสนาเล่มอื่น คือ กลวิธีในการแจกแจงแสดงธรรมที่ใช้เป็นแนวทางหลัก คือ การใช้ปฏิปุจฉาลักษณะ โดยการย้อนถาม-ตอบกันไปมา และการใช้อุปมาลักษณะ คืออธิบายโดยใช้การเปรียบเทียบ ซึ่งพระนาคเสนเถระใช้ในการโต้ตอบปัญหากับพระเจ้ามิลินท์ ทําให้เรื่องที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยากเข้าใจได้ยาก กลับแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างหมดข้อสงสัยใดๆ

พระนาคเสนเถระ ตอบปัญหาพระยามิลินท์ด้วยความฉลาด รอบรู้และแหลมคม มีอุปมาอุปไมยอันเหมาะเจาะหาที่เปรียบได้ยาก เกียรติคุณของท่านระบือไปทั่วโลก (มิลินทปัญหาฉบับภาษาอังกฤษก็มีชาวต่างประเทศผู้สนใจพระพุทธศาสนาคงรู้จักหนังสือเล่มนี้ดี) แนวอธิบายของข้าพเจ้าอาศัยพระพุทธมติเป็นหลัก และมิได้ขัดแย้งคําอธิบายของพระนาคเสนแต่ประการใดเลย คงอาศัยแนวของท่าน และอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยสํานวนและภาษาปัจจุบัน พระนาคเสนเถระเป็นพระอรหันต์ ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา คือ ความแตกฉานในอรรถ ในธรรม ในภาษา และในปฏิภาณ คําตอบของท่านต่อพระยามิลินท์ จึงน่าทึ่งเป็นอันมาก ผู้สนใจพระพุทธศาสนาควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง


สารบัญ : อธิบายมิลินทปัญหา

  • เริ่มเรื่องความเป็นมาของมิลินทปัญหา
  • วรรคที่ ๑
  • วรรคที่ ๒
  • วรรคที่ ๓
  • วรรคที่ ๔
  • วรรคที่ ๕
  • วรรคที่ ๖
  • วรรคที่ ๗


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : อธิบายมิลินทปัญหา

"มิลินทปัญหา" นับว่าเป็นปุจฉาวิสัชชนาอันแสดงถึงความเลอเลิศทางปัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดหลังพุทธปรินิพพาน (ราว ๔๐๐-๕๐๐ ปี) ระหว่างมหาปราชญ์แห่งยุค ๒ ท่าน ลักษณะพิเศษที่ทำให้ "มิลินทปัญหา" มีความโดดเด่นจากตำราทางพุทธศาสนาเล่มอื่น คือ กลวิธีในการแจกแจงแสดงธรรมที่ใช้เป็นแนวทางหลัก คือ การใช้ปฏิปุจฉาลักษณะ โดยการย้อนถาม-ตอบกันไปมา และการใช้อุปมาลักษณะ คือ อธิบายโดยใช้การเปรียบเทียบ ซึ่งพระนาคเสนเถระใช้ในการโต้ตอบปัญหากับพระเจ้ามิลินท์ ทำให้เรื่องที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก เข้าใจได้ยาก กลับแจ่มแจ้งถึงอกถึงใจแก่พระเจ้ามิลินท์อย่างที่ไม่ทรงคาดคิดมาก่อน

สำนักพิมพ์ธรรมดาข้อมูลเพิ่มเติม : อธิบายมิลินทปัญหา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อธิบายมิลินทปัญหา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว