การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์

ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์


รายละเอียด : การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติ เกี่ยวกับการขนส่งแต่ละประเภท เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และอื่นๆ กระบวนการในการขนส่งในงานโลจิสติกส์ ระบบการกระจายสินค้าจากคลังไปสู่ลูกค้า การจัดการเกี่ยวกับเอกสารและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง การบริหารกลุ่มยานพาหนะในการขนส่ง การเลือกใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 12 บทเรียน ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในระดับเทคนิคให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์ได้ เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การขนส่งกับการจัดการโลจิสติกส์      
บทที่ 2 ระบบการกระจายสินค้าจากคลังไปสู่ลูกค้า               
บทที่ 3 บทนำในการขนส่ง                           
บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง        
บทที่ 5 วิธีการขนส่ง                             
บทที่ 6 การดำเนินงานขนส่ง    
บทที่ 7 การบริหารขนส่ง                      
บทที่ 8 การบริหารกลุ่มยานพาหนะ
บทที่ 9 การเลือกวิธีการขนส่ง               
บทที่ 10 ชนิดของยานพาหนะบนถนน
บทที่ 11 การเลือกรถยนต์ในการขนส่ง    
บทที่ 12 เอกสารและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงาน ขนส่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว