จิตวิทยาทั่วไป

จิตวิทยาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งนอนหลับ ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งสิ้นชีวิต จิตวิทยาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม ตัวตน ของมนุษย์
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : จิตวิทยาทั่วไป


รายละเอียด : จิตวิทยาทั่วไป

หนังสือเล่มนี้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 5 ประเด็นหลักๆ คือ เริ่มจากาการให้ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านมีมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ละเอียดครอบคลุม และลึกซึ้งมากขึ้น ตามด้วยประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยา และสังคม ประเด็นที่ 3 เป็นประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจตนเองและบุคคลอื่น ประเด็นที่ 4 เป็นประเด็นเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปรับตัวและพัฒนาตน เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ อารมณ์ และทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างตนภายในและตนภายนอก ระหว่างตัวตนและสภาพแวดล้อม ประเด็นสุดท้ายคือจิตวิทยากลุ่ม เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสร้างความสามัคคีและความสงบสุขแก่สังคม หนังสือจิตวิทยาทั่วไปเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว