ดู รู้ พุทธประวัติ

แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จปรินิพพานไปกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้วก็ตาม แต่เรื่องราวของพระองค์หรือที่นิยมเรียกว่า “พุทธประวัติ” ก็ยังได้รับการเล่าขานเรื่อยต่อมาจนถึงปัจจุบัน พุทธประวัติ ได้รับการบันทึกเรียบเรียงอยู่ในคัมภีร์ซึ่งได้รับการคัดลอกสืบต่อมา และแตกแขนงออกไปหลายสำนวน บรรดาเรื่องราวในพุทธประวัติเหล่านีต่างได้รับการนำมาสร้างสรรค์ขึ้นในรูปของงานศิลปกรรมมากมาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้ และระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธองค์ หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านไปเรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติ ๑๑ เหตุการณ์สำคัญ ผ่านงานศิลปกรรมโบราณชิ้นเยี่ยมทั่วไทยและเอเชีย ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงความหมาย รูปแบบ ลักษณะท่าทางของงานศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจนเป็นแบบฉบับ และนิยมสร้างเลียนแบบสืบต่อมา ซึ่งทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นได้ตามวัดวาอารามหรือสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ หากท่านผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะสามารถเข้าใจหรือ “ดู”และ “ รู้” งานศิลปกรรมพุทธประวัติได้อย่างรอบด้าน
จำนวน :

1

115.00 บาท

109.25 บาท

"คุณประหยัดไป 5.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ดู รู้ พุทธประวัติ

แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จปรินิพพานไปกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้วก็ตาม แต่เรื่องราวของพระองค์หรือที่นิยมเรียกว่า “พุทธประวัติ” ก็ยังได้รับการเล่าขานเรื่อยต่อมาจนถึงปัจจุบัน พุทธประวัติ ได้รับการบันทึกเรียบเรียงอยู่ในคัมภีร์ซึ่งได้รับการคัดลอกสืบต่อมา และแตกแขนงออกไปหลายสำนวน บรรดาเรื่องราวในพุทธประวัติเหล่านีต่างได้รับการนำมาสร้างสรรค์ขึ้นในรูปของงานศิลปกรรมมากมาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้ และระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธองค์ หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านไปเรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติ ๑๑ เหตุการณ์สำคัญ ผ่านงานศิลปกรรมโบราณชิ้นเยี่ยมทั่วไทยและเอเชีย ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงความหมาย รูปแบบ ลักษณะท่าทางของงานศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจนเป็นแบบฉบับ และนิยมสร้างเลียนแบบสืบต่อมา ซึ่งทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นได้ตามวัดวาอารามหรือสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ หากท่านผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะสามารถเข้าใจหรือ “ดู”และ “ รู้” งานศิลปกรรมพุทธประวัติได้อย่างรอบด้าน


ข้อมูลเพิ่มเติม : ดู รู้ พุทธประวัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ดู รู้ พุทธประวัติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว